O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Výzvy k vyzvednutí zásilky ...

Výzvy k vyzvednutí zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen a nebylo možné v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena exekutorovi a uložena v sídle Exekutorského úřadu Mělník, kde si ji můžete vyzvednout. Vezměte si s sebou OP či jiný doklad totožnosti.
V případě, že si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (od data vyvěšení na úřední desce), považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Sdělení o doručení zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen, byla Vám doručujícím orgánem zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky. Jelikož jste si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl a doručující orgán nemohl zásilku (písmenosti) vhodit do Vámi užívané domovní či jiné  schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorovi. Písemnosti se tak považují  dle § 49 odst. 4 o.s.ř. posledním dnem této lhůty za doručené. Zásilku (písemnosti) je možné si vyzvednou v sídle exekutorského úřadu. S sebou si vezměte OP či jiný doklad totožnosti. 
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 1005/12 Andrea Šedivá Exekuční příkaz 031 EX 1005/12-90+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 211/20 Stanislav Galas Vyrozumění 031 EX 211/20-7+návrh+výzva-18+ex.titul 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 218/20 Robert Čakajda Vyrozumění 031 EX 218/20-7+návrh+výzva-18+ex.titul 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 205/20 Jan Mižikár Vyrozumění 031 EX 205/20-8+návrh+výzva-19+ex.titul 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2822/15 Marie Helšusová Exekuční příkaz 031 EX 2822/15+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1657/14 Jaroslava Medková Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 1657/14-49 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 3370/15 Kateřina Sporková Exekuční příkaz 031 EX 3370/15-112+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 6050/15 Antonín Konečný Exekuční příkaz 031 EX 6050/15-101+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1623/14 Radek Petrášek Exekuční příkaz 031 EX 1632/14-95+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 619/11 Václav Kalina Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 619/11-103 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 190/20 Jan Přibyl Vyrozumění 031 EX 190/20-7+návrh+výzva-25+ex.titul 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2489/15 Zdeněk Vaněk Usnesení o zastavení 031 EX 2489/15-115 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 849/16 Ivana Šarköziová Zaslání odvolání 031 EX 849/16-221 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2162/15 Vojtěch Jiránek Exekuční příkaz 031 EX 2162/15-168+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 116/04 Roman Giňo Usnesení o opravě 031 EX 116/04-682 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2245/14 Lubomír Cingel Usnesení o zastavení 031 EX 2245/14-18 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 714/12 Slavomír Kučera Usnesení o zastavení 031 EX 714/12-28 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 26/17 Emil Tesař Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 26/17-213 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 250/20 Petr Peca Usnesení o opravě 031 EX 250/20-30 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1463/14 Jiří Hrdlička Usnesení o zastavení 031 EX 1463/14-50 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 969/14 Ester Vosátková Exekuční příkaz 031 EX 969/14-34+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1722/04 Vladislav Němec Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 1722/04-172 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2343/15 Petra Valentová Exekuční příkaz 031 EX 2343/15-116 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 849/16 Miroslava Bobková Zaslání odvolání 031 EX 849/16-221 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 849/16 Eva Kalousová Zaslání odvolání 031 EX 849/16-221 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 886/14 Ladislav Krajčík Exekuční příkaz 031 EX 886/14-55+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 240/20 Nikol Ulrychová Exekuční příkaz 031 EX 240/20-30 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1550/16 Tomáš Motyčka Exekuční příkaz 031 EX 1550/16-141+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 206/14 Ernest Hoško Exekuční příkaz 031 EX 206/14-49+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 378/08 Pavel Dvořák Usnesení o zastavení 031 EX 378/08-47 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 206/14 Ernest Hoško Exekuční příkaz 031 EX 206/14-52+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 116/04 Radek Giňo Usnesení o opravě 031 EX 116/04-682 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 116/04 Renata Giňová Usnesení o opravě 031 EX 116/04-682 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 99/20 Jaroslava Kašová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 99/20-56 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 99/20 Milan Kaše Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 99/20-56 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1632/14 Jaroslava Křepelková Dražební vyhláška 031 EX 1632/14-93 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1072/14 Jaroslav Kukla Exekuční příkaz 031 EX 1072/14-40+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 641/15 Gabriela Techlovská Exekuční příkaz 031 EX 641/15-187+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1924/15 Gabriela Techlovská Exekuční příkaz 031 EX 1924/15-136+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 648/15 Jiří Kápička Exekuční příkaz 031 EX 648/15-184+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 67/15 Jan Stehlík Exekuční příkaz 031 EX 67/15-121+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1664/16 Andrea Bučková Usnesení 55 EXE 3513/2016-27 Okresní soud Brno – venkov 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 330/18 Štěpán Peš Usnesení 55 EXE 836/2018-28 Okresní soud Brno – venkov 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 924/17 Petr Komárek Usnesení 55 EXE 2722/2017-28 Okresní soud Brno – venkov 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1718/14 Soňa Nerpasová Exekuční příkaz 031 EX 1718/14-21+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1445/14 Marcel Kadlec Exekuční příkaz 031 EX 1445/14-36 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 116/04 Radek Giňo Dražební vyhláška 031 EX 116/04-680 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 116/04 Roman Giňo Dražební vyhláška 031 EX 116/04-680 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 116/04 Renata Giňová Dražební vyhláška 031 EX 116/04-680 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1497/14 Martin Loquenz Exekuční příkaz 031 EX 1497/14-33+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1869/14 Ilona Hájková Exekuční příkaz 031 EX 1869/14-43+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2685/14 Vratislav Rous Exekuční příkaz 031 EX 2685/14-11 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2058/14 Petr Brancovský Exekuční příkaz 031 EX 2058/14-53+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2184/14 Marián Horváth Exekuční příkaz 031 EX 2184/14-15+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1262/15 Roman Šichta Exekuční příkaz 031 EX 1262/15-141+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1517/15 Ondřej Stahoň Exekuční příkaz 031 EX 1517/15-148+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 891/15 Veronika Bodnárová Exekuční příkaz 031 EX 891/15-134+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2213/15 Lukáš Ferko Exekuční příkaz 031 EX 2213/15-124+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1535/15 Jakub Vondra Exekuční příkaz 031 EX 1535/15-143+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1289/15 Aleš Kavka Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1289/15-141 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 968/17 Aleš Procházka Usnesení 55 EXE 2724/2017-38 Okresní soud Brno – venkov 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1341/14 Veronika Lee Exekuční příkaz 031 EX 1341/14-44+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 863/14 Radim Jurča Exekuční příkaz 031 EX 863/14-48+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1032/12 Stanislav Plášil Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1032/12-40 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2018/15 Pavel Donát Exekuční příkaz 031 EX 2018/15-135+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 869/18 Gabriela Techlovská Exekuční příkaz 031 EX 869/18-77+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 369/14 Ivan Straka Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 369/14-38 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1581/14 Jaroslav Kroužel Exekuční příkaz 031 EX 1581/14-14+poučení 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 923/15 Michal Dvořák Exekuční příkaz 031 EX 923/15-211 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 2487/14 Michal Dvořák Exekuční příkaz 031 EX 2487/14-47 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1245/17 Michal Dvořák Exekuční příkaz 031 EX 1245/17-119 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 1262/15 Roman Šichta Exekuční příkaz 031 EX 1262/15-143 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 496/19 Petr Cihlář Usnesení o odmítnutí návrhu § 43 osř 031 EX 496/19-54 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 66/11 AHC Servis, s.r.o. Vyrozumění o právní moci usnesení 031 EX 66/11-82 07.08.2020 06.09.2020
031 EX 63/11 Pavel Drozd Exekuční příkaz 031 EX 63/11-65+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1022/14 Petr Jaburek Exekuční příkaz 031 EX 1022/14-52+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 11/14 Jana Holubová Exekuční příkaz 031 EX 11/14-37 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1632/14 Radek Petrášek Dražební vyhláška 031 EX 1632/14-93 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1632/14 Ing. Jan Kropáč Dražební vyhláška 031 EX 1632/14-93 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1632/14 Josef Novotný Dražební vyhláška 031 EX 1632/14-93 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 11/14 Zdeněk Holub Exekuční příkaz 031 EX 11/14-37+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1300/13 Milan Škurek Exekuční příkaz 031 EX 1300/14-43 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1333/13 Petr Beran Exekuční příkaz 031 EX 1333/13-44+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1933/13 Miroslav Hálek Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 1933/13-40 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1384/13 Karolína Kropáčková Žádost 031 EX 1384/13-59 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 250/20 Petr Peca Vyrozumění 031 EX 250/20-14+návrh+výzva-27+ex.titul+PEX-22 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1364/16 Pavlína Bittnerová Exekuční příkaz 031 EX 1364/16-106+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 49/18 Robin Dolník Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 49/18-121 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 2064/13 Martin Národa Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2064/13-43 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1458/17 Šimon Boháč Potvrzení o zániku 031 EX 1458/17-92 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 401/14 Alena Koudelková Exekuční příkaz 031 EX 401/14-27 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 233/20 Jiří Helt Vyrozumění 031 EX 233/20-7+návrh+výzva-19+ex.titul+PEX-18 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 2597/14 Monika Dvořáčková Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 2597/14-34 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 241/20 Jaroslav Kropáček Vyrozumění 031 EX 241/20-7+návrh+výzva-18+ex.titul+PEX-15 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 121/20 Milan Beneš Vyrozumění 031 EX 121/20-8+návrh+výzva-21+ex.titul+PEX-19+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1722/04 Vladislav Němec Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 1722/04-172 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 131/06 Věra Obermajerová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 131/06-127 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 665/16 Lenka Kunzová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 665/16-181 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 511/06 Petr Ryška Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 511/06-121 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 511/06 Ludmila Ryšková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 511/06-121 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 373/12 Vratislav Vokoun Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 373/12-130 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 178/20 Michal Endler Vyrozumění 031 EX 178/20-7+návrh+výzva-15+ex.titul 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 183/07 Marie Babická Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 183/07-82 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 782/18 Dalibor Doucha Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 782/18-115 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1327/14 Stanislav Sloup Předvolání k rozvrhovému jednání 031 EX 1327/14 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 154/06 Marie Rohlíčková Příkaz k úhradě nákladů č.7 031 EX 154/06-102 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 924/14 Vendula Rychlá Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 924/14-47 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1463/14 Jiří Hrdlička Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1463/14-46 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 185/18 Lucie Vertichová Usnesení o zrušení příkazu 031EX 185/18-108 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 104/20 Petr Mojžíš Exekuční příkaz 031 EX 104/20-41+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 489/11 Renata Suchánková Usnesení o zastavení 031 EX 489/11-61 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 650/12 Vlasta Mikutová Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 650/12-26 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 135/07 Antonín Kovařík Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 135/07-39 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 489/06 Zdena Hájková Příkaz k úhradě nákladů č.11 031 EX 489/06-68 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1327/14 Ivana Vlčková Předvolání k rozvrhovému jednání 031 EX 137/14 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 521/19 Roman Herrmann Usnesení o zrušení 031 EX 521/19-38 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 132/15 Zdeněk Šrédl Exekuční příkaz 031 EX 132/15-148+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 952/12 Miroslav Vrána Exekuční příkaz 031 EX 952/12-51+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 1266/16 Tomáš Věrný Exekuční příkaz 031 EX 1266/16-135+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 232/13 Petra Tomešová Exekuční příkaz 031 EX 232/13-72+poučení 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 185/18 Lucie Vertichová Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 185/18-103 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 2913/15 Jiří Matiaš Potvrzení o zániku 031 EX 2913/15-133 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 34/14 Jaroslav Štefánik Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 34/14-33 30.07.2020 29.08.2020
031 EX 465/11 Jiří Jaroš Exekuční příkaz 031 EX 465/11-38+poučení 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 5625/15 Erik Fojtů Exekuční příkaz 031 EX 5625/15-88+poučení 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 214/20 Erik Fojtů Vyrozumění 031 EX 214/20-11+návrh+výzva-24+ex.titul+PEX-23+poučení 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 1384/13 Karolína Kropáčková Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1384/13-55 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 3274/15 Jan Kvída Exekuční příkaz 031 EX 3274/15-115+poučení 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 2124/13 Martin Šámal Exekuční příkaz 031 EX 2124/13-59+poučení 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 849/16 Milan Pulda Usnesení o určení ceny nemovitostí 031 EX 849/16-167+znalecky posudek 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 331/17 Eva Studničková Potvrzení o zániku 031 EX 331/17-162 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 849/16 Eva Kalousová Usnesení o určení ceny nemovitostí 849/16-167 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 2395/13 Martin Beníček Exekuční příkaz 031 EX 2395/13-62 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 1427/15 Miroslav Zapletal Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1427/15-135 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 201/06 Jaroslav Medek Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 201/06-123 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 201/06 Jaroslava Medková Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 201/06-123 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 634/14 Marian Pavlovič Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 634/14-53 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 230/02 Miloš Šarboch Usnesení o zastavení 031 EX 230/02-130 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 752/10 Marek Macholda Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 752/10-52 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 5855/15 Milan Tirala Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 5855/15-220 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 385/02 Miloš Šarboch Usnesení o zastavení 031 EX 385/02-116 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 1392/13 Radek Vilím Exekuční příkaz 031 EX 1392/13-59 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 458/05 Jindřich Opatřil Příkaz k úhradě nákladů č.6 031 EX 458/05-168 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 26/17 Emil Tesař Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 26/17-198 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 346/16 Václav Koros Potvrzení o zániku 031 EX 346/16-132 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 887/18 Josef Černý Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 887/18-109 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 849/16 Miroslava Bobková Usnesení o určení ceny nemovitostí 031 EX 849/16-167 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 849/16 Ivana Šarköziová Usnesení o určení ceny nemovitostí 031 EX 849/16-167 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 39/20 Jaroslav Štohanzl Exekuční příkaz 031 EX 39/20-37+poučení 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 1457/16 Nicole Iciková Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 1457/16-149 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 2105/13 Jiří Kučírek Exekuční příkaz 031 EX 2105/13-62+poučení 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 1344/13 Michal Blecha Exekuční příkaz 031 EX 1344/13-86+poučení 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 1593/16 David Linke Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 1593/16-152+usnesení-153 16.07.2020 15.08.2020
031 EX 1199/14 Tomáš Červenka Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 1199/14-67 16.07.2020 15.08.2020

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ