O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Výzvy k vyzvednutí zásilky ...

Výzvy k vyzvednutí zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen a nebylo možné v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena exekutorovi a uložena v sídle Exekutorského úřadu Mělník, kde si ji můžete vyzvednout. Vezměte si s sebou OP či jiný doklad totožnosti.
V případě, že si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (od data vyvěšení na úřední desce), považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Sdělení o doručení zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen, byla Vám doručujícím orgánem zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky. Jelikož jste si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl a doručující orgán nemohl zásilku (písmenosti) vhodit do Vámi užívané domovní či jiné  schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorovi. Písemnosti se tak považují  dle § 49 odst. 4 o.s.ř. posledním dnem této lhůty za doručené. Zásilku (písemnosti) je možné si vyzvednou v sídle exekutorského úřadu. S sebou si vezměte OP či jiný doklad totožnosti. 
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 915/13 Karel Šiller Exekuční příkaz 031 EX 915/13-103+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 1119/17 Eva Girgová Vyrozumění 031 EX 1119/17-15+návrh+výzva-54+ex.titul 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 1504/15 Petr Oračko Exekuční příkaz 031 EX 1504/15-68+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 985/18 Martin Tarabčák Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 985/18-66 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 995/18 Václav Říha Exekuční příkaz 031 EX 995/18-44 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 950/18 Jan Mazel Vyrozumění 031 EX 950/18-11+návrh+výzva-32+ex.titul+PEX-30+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 249/14 Ondřej Mašlár Exekuční příkaz 031 EX 249/14-27+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 576/07 Michaela Hejrová Exekuční příkaz 031 EX 576/07-75+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 63/14 Roman Brom Exekuční příkaz 031 EX 63/14-41+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 309/12 Petr Gajdula Potvrzení o zániku 031 EX 309/12-92 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 90/19 František Jirásko Vyrozumění 031 EX 90/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 5013/15 Michaela Hejrová Exekuční příkaz 031 EX 5013/15-87+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 1584/16 Roman Pietschmann Exekuční příkaz 031 EX 1584/16-82+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 2132/13 Miroslav Čurej Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 2132/13-40,41 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 17/19 Marek Martan Vyrozumění 031 EX 17/19-5+návrh+výzva-19+ex.titul 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 1136/17 Eliška Vacatová Vyrozumění 031 EX 1136/17-9+návrh+výzva-56+ex.titul 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 4689/15 Josef Bláha Exekuční příkaz 031 EX 4689/15-90+poučneí 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 925/12 Martin Kejla Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 925/12-50 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 76/19 Pavel Dvořák Vyrozumění 031 EX 76/19-7+návrh+výzva-21+ex.titul+PEX-17,18,19+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 358/18 Dana Špačková Exekuční příkaz 031 EX 358/18-63+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 522/14 Miroslav Baláž Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 522/14-32 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 1475/17 Ing. Petr Ehrlich Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1475/17-77 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 25/19 Petr Demel Vyrozumění 031 EX 25/19-7+návrh+výzva-21+ex.titul 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 21/19 Zdeněk Gerely Vyrozumění 031 EX 21/19-5+návrh+výzva-18+ex.titul 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 67/19 Robert Balog Vyrozumění 031 EX 67/19-17+návrh+ex.titul+usnesení-18 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 2637/14 Miroslav Brandtová Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 2637/14-34 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 77/19 Jaroslav Dospíšil Vyrozumění 031 EX 77/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 401/18 Sandra Adámková Exekuční příkaz 031 EX 401/18-91 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 562/08 Iva Zacharová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 562/08-106 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 61/19 Jaroslava Pekárnová Vyrozumění 031 EX 61/19-15+návrh+výzva-27+ex.titul+PEX-24 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 54/19 Miroslav Holek Vyrozumění 031 EX 54/19-13+návrh+výzva-24+ex.titul+PEX-22 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 94/19 Radek Borecký Vyrozumění 031 EX 94/19-7+návrh+výzva-20+ex.titul+PEX-15 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 83/19 Jaroslav Schmitt Vyrozumění 031 EX 83/19-10+návrh+výzva-25+ex.titul+PEX-21+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 1911/13 Milan Sivák Potvrzení o zániku 031 EX 1911/13-50 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 459/02 Marie Svobodová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 459/02-102 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 385/18 Miloslav Lakatoš Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 385/18-65 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 93/19 Zdeněk Špinar Vyrozumění 031 EX 93/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 280/17 Dominik Kocek Exekuční příkaz 031 EX 280/17-80+poučneí 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 1074/15 Ladislav Bikár Exekuční příkaz 031 EX 1074/15-75+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 12/17 Monika Galeková Exekuční příkaz 031 EX 12/17-128+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 41/07 Ivan Houba Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 41/07-99 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 2809/15 Pavel Volf Usnesení o uložení pokuty-zaměstnavatel 031 EX 2809/15-79 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 724/11 František Švarc Exekuční příkaz 031 EX 724/11-55+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 712/11 Světluše Jozefčáková Usnesení o zastavení 031 EX 712/11-45 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 913/09 Rudolf Leder Usnesení o zastavení 031 EX 913/09-52 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1337/17 Andrea Valešová Exekuční příkaz 031 EX 1337/17-66 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 78/19 Vlastimil Talpa Vyrozumění 031 EX 78/19-7+návrh+výzva-22+ex.titul+PEX-17 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 530/10 Ing. Luděk Týsl Exekuční příkaz 031 EX 530/10-55+poučneí 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 4836/15 Alžběta Brandová Exekuční příkaz 031 EX 4836/15-83+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 512/13 Dušan Žoloch Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 512/13-75 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 512/13 Iveta Vomáčková Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 512/13-75 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 452/11 Radoslav Černý Exekuční příkaz 031 EX 452/11-24+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 206/11 Vladimír Šnýdl Usnesení o příklepu 031 EX 206/11-169 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 206/11 Alena Šnýdlová Usnesení o příklepu 031 EX 206/11-169 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 802/09 František Březina, obecný zmocněnec Exekuční příkaz 031 EX 802/09-41 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 866/11 Marek Kroščen Exekuční příkaz 031 EX 866/11-37+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 866/11 Jitka Kroščenová Exekuční příkaz 031 EX 866/11-37 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 172/11 Lubomír Holinka Exekuční příkaz 031 EX 172/11-59+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 451/11 Libuše Čermáková Exekuční příkaz 031 EX 451/11-46+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1310/17 Vlastimil Honeiser Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 1310/17-85 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1093/14 Lumír Dvořák Exekuční příkaz 031 EX 1093/14-37+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 185/11 Pavel Šamko Exekuční příkaz 031 EX 185/11-48+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 132/10 Marcela Seifertová Usnesení o zastavení 031 EX 132/10-114 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 30/19 Vladimír Šírek Vyrozumění 031 EX 30/19-10+návrh+výzva-28+ex.titul+PEX-21,22 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 430/04 Radek Korolus Zaslání odvolání 031 EX 430/04-133 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 792/05 František Březina, obecný zmocněnec Exekuční příkaz 031 EX 792/05-34 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 453/06 Pavel Šamko Exekuční příkaz 031 EX 453/06-51+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 780/05 František Březina, obecný zmocněnec Exekuční příkaz 031 EX 780/05-102 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 385/18 Miloš Lakatoš Oznámení 031 EX 385/18-54 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1758/16 Pavel Müller Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1758/16-100 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1439/16 Jaromir Klega Usnesení o zastavení 031 EX 1439/16-110+znalecký posudek 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 314/14 Michal Hampejs Potvrzení o zániku 031 EX 314/14-39 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1386/04 Jarmila Damová Exekuční příkaz 031 EX 1386/04-126+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 151/06 Lenka Kellnerová Exekuční příkaz 031 EX 151/06-111+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1449/17 Petr Adámek Usnesení o určení ceny nemovitostí 031 EX 1449/17-83+znalecký posudek 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 667/10 František Marčaník Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 667/10-200 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 667/10 František Marčaník Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 667/10-202,203 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 146/18 Jana Kellerová Exekuční příkaz 031 EX 146/18-93+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 2053/16 Monika Stará Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 2053/16-80 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 372/15 Anne Ulmanová Exekuční příkaz 031 EX 372/15-123+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1371/17 Lukáš Verga Exekuční příkaz 031 EX 1371/17-69+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 588/12 Marie Haugeová Oznámení o nařízení dražebního jednání-jiný SE 031 EX 588/12-84 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 802/09 Jan Petrák Exekuční příkaz 031 EX 802/09-41+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 883/10 Lumír Dvořák Exekuční příkaz 031 EX 883/10-53+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 40/11 Vladimíra Svobodová Exekuční příkaz 031 EX 40/11-94+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 40/11 Jan Svoboda Exekuční příkaz 031 EX 40/11-94 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 792/05 Jan Petrák Exekuční příkaz 031 EX 792/05-34+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 780/05 Jan Petrák Exekuční příkaz 031 EX 780/05-102+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1001/18 Tomáš Panovský Exekuční příkaz 031 EX 1001/18-58 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1127/12 Jan Sapík Exekuční příkaz 031 EX 1127/12-20+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 209/12 Radoslav Černý Exekuční příkaz 031 EX 209/12-26+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 5930/15 Pavel Mařík Příkaz k úhradě nákladů č.7 031 EX 5930/15-115 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 786/18 Petr Fojtík Exekuční příkaz 031 EX 786/18-37+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 308/12 Radoslav Černý Exekuční příkaz 031 EX 308/12-20+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 620/11 Josef Biró Exekuční příkaz 031 EX 620/11-30+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 456/11 Radoslav Černý Exekuční příkaz 031 EX 456/11-45+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 870/12 Radoslav Černý Exekuční příkaz 031 EX 870/12-21+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1774/13 Dagmar Vaváková Exekuční příkaz 031 EX 1774/13-63 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 1774/13 Dušan Bajza Exekuční příkaz 031 EX 1774/13-63 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 187/11 Josef Biró Exekuční příkaz 031 EX 187/11-31+poučení 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 960/10 Ing. Vlastimil Jílek Exekuční příkaz 031 EX 960/10-27 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 250/10 Karel Nácal Exekuční příkaz 031 EX 250/10-56 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 250/10 Roman Nácal Exekuční příkaz 031 EX 250/10-56 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 19/19 David Kulštejn Vyrozumění 031 EX 19/19-7+návrh+výzva-21+ex.titul+PEX-17 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 12/17 Monika Galeková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 12/17-120 15.03.2019 14.04.2019
031 EX 151/06 Ladislav Kellner Exekuční příkaz 031 EX 151/06-111 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 350/10 Mamoudou Drame Exekuční příkaz 031 EX 350/10-49+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 800/10 Marek Pavlovský Exekuční příkaz 031 EX 800/10-28+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 874/10 Jozef Klejch Exekuční příkaz 031 EX 874/10-31+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 662/18 Martin Krejčík Exekuční příkaz 031 EX 662/18-39+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 778/11 Vladimíra Hrdličková Exekuční příkaz 031 EX 778/11-38+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 778/11 Luboš Hrdlička Exekuční příkaz 031 EX 778/11-38 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1116/12 Tomáš Petrášek Exekuční příkaz 031 EX 1116/12-32+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 213/14 Jiří Poleno Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 213/14-48+usnesení-50,51 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 2100/13 Josef Bari Exekuční příkaz 031 EX 2100/13-52+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 2100/13 Anna Bariová Exekuční příkaz 031 EX 2100/13-52 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 27/19 Martin Švec Vyrozumění 031 EX 27/19-7+návrh+výzva-20+ex.titul+PEX-17 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 562/18 Tomáš Adamec Exekuční příkaz 031 EX 562/18-41 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 485/15 Jiří Louda Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 485/15-108 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 792/10 Monika Lichtenbergová Exekuční příkaz 031 EX 792/10-44+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 2099/13 Jitka Brejchová Potvrzení o zániku 031 EX 2099/13-89 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1354/16 Ondřej Kamenský Exekuční příkaz 031 EX 1354/16-107+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 394/11 František Žigrai Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 394/11-49 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 3602/15 Josef Štětkář Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 3602/15-79 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1952/15 Jaroslav Frk Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1952/15-70 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1705/16 Martina Vainarová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1705/16-94 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 377/17 Michaela Rámischová Potvrzení o zániku 031 EX 377/17-103 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 93/17 Jindřich Matoušek Exekuční příkaz 031 EX 93/17-61+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 499/13 Zdeněk Fukal Potvrzení o zániku 031 EX 499/13-80 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 560/16 Martina Poncová Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 560/16-132 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 63/19 Bohumil Zelinka Vyrozumění 031 EX 63/19-10+návrh+ex.titul+usnesení-11 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1139/13 Otto Jordán Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1139/13-31 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 852/17 Helena Špačková Usnesení o zastavení 031 EX 852/17-86 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 794/17 Roman Pražák Usnesení o ustanovení znalce 031 EX 794/17-89 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 367/17 Jana Michálková Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 367/17-101 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1423/13 Tomáš Stehlík Usnesení o zastavení 031 EX 1423/13-82 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 959/18 Michaela Brožová Exekuční příkaz 031 EX 959/18-35 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1034/18 René Moučka Exekuční příkaz 031 EX 1034/18-26,27+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 69/19 Jiří Háša Vyrozumění 031 EX 69/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1285/15 Jan Nezavdal Potvrzení o zániku 031 EX 1285/15-100 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 473/03 Miroslava Junasová Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 473/03-112 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 482/15 Jiří Šilhavý Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 482/15-111 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 3435/15 Marcel Kozák Exekuční příkaz 031 EX 3435/15-88+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 845/18 Stanislav Procházka Potvrzení o zániku 031 EX 845/18-46 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 2425/14 Tomáš Kellnar Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2425/14-17 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 460/18 Josef Campr Exekuční příkaz 031 EX 460/18-64 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 205/17 Štěpán Malý Exekuční příkaz 031 EX 205/17-68 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 296/18 Miloš Tůma Exekuční příkaz 031 EX 296/18-42 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1167/18 Jaroslav Hořejší Vyrozumění 031 EX 1167/18-12+návrh+výzva-34+ex.titul 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1185/18 Martin Darvaš Vyrozumění 031 EX 1185/18-15+návrh+výzva-26+ex.titul 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1202/18 Jaroslav Tolvaj Vyrozumění 031 EX 1202/18-7+návrh+výzva-12+ex.titul 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1180/18 Zuzana Svatá Vyrozumění 031 EX 1180/18-10+návrh+výzva-21+ex.titul 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1159/18 Petr Vajnar Exekuční příkaz 031 EX 1159/18-39,40+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 670/18 Lukáš Havlíček Vyrozumění 031 EX 670/18-17+návrh+výzva-31+ex.titul 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 690/16 Jaroslav Zamykal Exekuční příkaz 031 EX 690/16-110+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 560/16 Marek Tichý Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 560/16-132 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 123/07 Michal Šlouf Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 123/07-65+usnesení-67 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 102/18 Petr Vodička Exekuční příkaz 031 EX 102/18-68+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 50/18 Radek Kolínský Exekuční příkaz 031 EX 50/18-75+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 2525/14 Martin Sehnal Exekuční příkaz 031 EX 2525/14-30+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 4672/15 Jan Duban Exekuční příkaz 031 EX 4672/15-91+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 795/18 Antonín Havlan Exekuční příkaz 031 EX 795/18-35+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 575/18 Richard Görlich Exekuční příkaz 031 EX 575/18-78 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 5876/15 Antonín Balzer Exekuční příkaz 031 EX 5876/15-132+poučení 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 401/18 Sandra Adámková Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 401/18-88 08.03.2019 07.04.2019
031 EX 1001/17 František Jankovský Exekuční příkaz 031 EX 1001/17-104+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 3371/15 Hana Peříková Usnesení o zastavení 031 EX 3371/15-113 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 25/18 Daniel Bryš Exekuční příkaz 031 EX 25/18-43+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 125/11 Martin Bartoš Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 125/11-82 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 442/18 Michala Havlíková Exekuční příkaz 031 EX 442/18-41+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 691/18 Ondřej Lotz Exekuční příkaz 031 EX 691/18-34+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 113/07 Eva Součková Usnesení 7 Nc 3546/2007-65 Okresní soud v Děčíně 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 142/06 Miloš Matoušek Dražební vyhláška 031 EX 142/06-183 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 720/18 Jiří Vítek Exekuční příkaz 031 EX 720/18-37+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 3/11 Ondřej Jahna Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 3/11-32 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 461/18 Jiří Pollák Exekuční příkaz 031 EX 461/18-59 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 308/18 Veronika Blechová Exekuční příkaz 031 EX 308/18-53+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 330/18 Štěpán Peš Exekuční příkaz 031 EX 330/18-35+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 439/18 Pavel Dener Exekuční příkaz 031 EX 439/18-37+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 456/18 Lenka Koucká Exekuční příkaz 031 EX 456/18-45+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 144/18 František Šícha Exekuční příkaz 031 EX 144/18-96+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1683/04 Miroslav Kopuletý Oznámení 031 EX 1683/04-125 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 852/17 Helena Špačková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 852/17-81 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1027/17 Otto Remiš Usnesení o nahrazení vůle 031 EX 1027/17-84 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1857/14 Vendula Nejedlá Usnesení o zastavení 031 EX 1857/14-52 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 880/14 Jiří Kout Usnesení o zastavení 031 EX 880/14-41 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 385/18 Miloslav Lakatoš Exekuční příkaz 031 EX 385/18-48+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1510/04 Antonín Demeter Usnesení o zastavení 031 EX 1510/04-75 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 341/09 Pavel Šípal Dražební vyhláška 031 EX 341/09-165 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 239/09 Josef Bučok Usnesení o opravě 031 EX 239/09-857 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 2104/15 Lukáš Chloupek Oznámení 031 EX 2104/15-29 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 701/10 Sylva Mandíková Usnesení o ustanovení znalce 031 EX 701/10-156 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 19/07 Martin Fajčík Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 19/07-60 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 687/18 Dominik Fetr Exekuční příkaz 031 EX 687/18-31+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 789/18 Jan Gábor Exekuční příkaz 031 EX 789/18-54+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 85/18 Jiří Schneider Exekuční příkaz 031 EX 855/18-40+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 876/18 David Vegricht Exekuční příkaz 031 EX 876/18-29+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 887/18 Josef Černý Exekuční příkaz 031 EX 887/18-45,46+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 985/18 Martin Tarabčák Exekuční příkaz 031 EX 985/18-58+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1159/18 Petr Vajnar Vyrozumění 031 EX 1159/18-13+návrh+výzva-35+ex.titul+PEX-34 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 950/18 Jan Mazel Vyrozumění 031 EX 950/18-11+návrh+výzva-32+ex.titul+PEX-30+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 475/18 Markéta Jersenská Exekuční příkaz 031 EX 475/18-52+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1430/14 Lenka Červenková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1430/14-65 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 470/18 Petr Buriánek Exekuční příkaz 031 EX 470/18-44+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 151/18 Renata Kavalíková Exekuční příkaz 031 EX 151/18-70+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 151/18 Václav Punda Exekuční příkaz 031 EX 151/18-70 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 356/18 Lubomír Láznička Exekuční příkaz 031 EX 356/18-50+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 311/18 Jana Vojtová Exekuční příkaz 031 EX 311/18-36 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 385/18 Miloslav Lakatoš Exekuční příkaz 031 EX 385/18-45 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 3156/15 Eva Volfová Usnesení o zastavení 031 EX 3156/15-98 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1805/16 Roman Ušák Usnesení o zastavení 031 EX 1805/16-79 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1322/17 Blanka Mrázová Exekuční příkaz 031 EX 1322/17-59+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 316/05 Pavel Ullmann Potvrzení o zániku 031 EX 316/05-86 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 102/18 Petr Vodička Exekuční příkaz 031 EX 102/18-65 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1362/17 Karel Hnatič Exekuční příkaz 031 EX 1362/17-61+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 281/17 Pavel Hycl Exekuční příkaz 031 EX 281/17-83+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 358/17 Tomáš Tejral Exekuční příkaz 031 EX 358/17-76+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1136/17 Eliška Vacatová Vyrozumění 031 EX 1136/17-9+návrh+výzva-56+ex.titul+PEX-54+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1339/17 Ivan Plachetka Exekuční příkaz 031 EX 1339/17-44+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 838/17 David Vláčil Exekuční příkaz 031 EX 838/17-76+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 196/15 Petr Csajka Usnesení o zastavení 031 EX 196/15-156 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1217/15 Petr Pršín Potvrzení o zániku 031 EX 1217/15-80 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 50/19 Jakub Šlouf Vyrozumění 031 EX 50/19-9+návrh+ex.titul+usnesení-10 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 260/18 Andrea Kuchtová Exekuční příkaz 031 EX 260/18-49 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 2516/14 Miroslav Pospíšil Usnesení o uložení pokuty-zaměstnavatel 031 EX 2516/14-32 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 727/09 Eva Kovačová Exekuční příkaz 031 EX 727/09-47+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 2063/14 Hana Jandlová Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 2063/14-42 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 275/14 Kazimierz Strużyna Usnesení o zastavení 031 EX 275/14-87 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 42/18 Vlastimil Lochman Potvrzení o zániku 031 EX 42/18-72 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1414/17 Zdeněk Jandek Potvrzení o zániku 031 EX 1414/17-70 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1449/17 Petr Adámek Usnesení o zastavení 031 EX 1449/17-60 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 37/19 Antonín Jandourek Vyrozumění 031 EX 37/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1112/18 Jaroslav Kramár Vyrozumění 031 EX 1112/18-20+návrh+výzva-35+ex.titul 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 483/14 Josef Šporka Usnesení o zastavení 031 EX 483/14-49 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 2124/14 Jan Ryšavý Exekuční příkaz 031 EX 2124/14-74+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 2294/14 Tomáš Bohó Exekuční příkaz 031 EX 2294/14-31+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 441/07 Jiří Pražák Exekuční příkaz 031 EX 441/07-85 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 239/09 Josef Bučok Usnesení o rozvrhu 031 EX 239/09-850 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 332/13 Tomáš Dittrich Exekuční příkaz 031 EX 332/13-54+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 430/04 Radek Korolus Usnesení o zastavení 031 EX 430/04-129 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 6008/15 David Pastorek Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 6008/15-139 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 445/17 Ladislav Sivák Exekuční příkaz 031 EX 445/17-108+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 475/17 Dominika Janissová Exekuční příkaz 031 EX 475/17-91+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 664/17 Michal Frič Exekuční příkaz 031 EX 664/17-93+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 302/18 Nicole Strommerová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 302/18-48 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1200/17 Josef Růžička Exekuční příkaz 031 EX 1200/17-73 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1308/17 Nikola Ondráková Exekuční příkaz 031 EX 1308/17-56 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 615/16 Lukáš Havlíček Potvrzení o zániku 031 EX 615/16-147 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1166/17 Michal Slezák Exekuční příkaz 031 EX 1166/17-59+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 678/17 Matěj Pour Exekuční příkaz 031 EX 678/17-65+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 678/17 Matěj Pour Exekuční příkaz 031 EX 678/17-67+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 840/17 Michal Polýnek Exekuční příkaz 031 EX 840/17-66+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 1293/17 Oskar Šimčík Exekuční příkaz 031 EX 1293/17-74+poučení 01.03.2019 31.03.2019
031 EX 685/17 Bedřiška Řeháková Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 685/17-83 01.03.2019 31.03.2019

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ