O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Výzvy k vyzvednutí zásilky ...

Výzvy k vyzvednutí zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen a nebylo možné v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena exekutorovi a uložena v sídle Exekutorského úřadu Mělník, kde si ji můžete vyzvednout. Vezměte si s sebou OP či jiný doklad totožnosti.
V případě, že si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (od data vyvěšení na úřední desce), považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Sdělení o doručení zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen, byla Vám doručujícím orgánem zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky. Jelikož jste si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl a doručující orgán nemohl zásilku (písmenosti) vhodit do Vámi užívané domovní či jiné  schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorovi. Písemnosti se tak považují  dle § 49 odst. 4 o.s.ř. posledním dnem této lhůty za doručené. Zásilku (písemnosti) je možné si vyzvednou v sídle exekutorského úřadu. S sebou si vezměte OP či jiný doklad totožnosti. 
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 1159/16 Marie Kováčová Vyrozumění 031 EX 1159/16-11+návrh+výzva-22+ex.titul 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 667/09 Jakub Šikula Exekuční příkaz 031 EX 667/09-176+poučení 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1178/16 Tibor Čonka Vyrozumění 031 EX 1178/16-38+návrh+výzva-50+ex.titul 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1167/16 Emil Stýskal Vyrozumění 031 EX 1167/16-11+návrh+výzva-22+ex.titul 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1160/16 Imrich Gorol Vyrozumění 031 EX 1160/16-11+návrh+výzva-23+ex.titul 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 210/18 Marie Wimmerová Exekuční příkaz 031 EX 210/18-132+poučení 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1158/16 Duc Khiem Nguyen Vyrozumění 031 EX 1158/16-10+návrh+výzva-16+ex.titul 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1945/13 Libor Parma Usnesení o zastavení 031 EX 1945/13-52 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 4987/15 Miroslav Oláh Exekuční příkaz 031 EX 4987/15-89+poučení 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1152/16 Andrej Fako Vyrozumění 031 EX 1152/16-11+návrh+výzva-20+ex.titul 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 603/11 Petr Kružliak Dražební vyhláška 031 EX 603/11-212 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 3585/15 Pavlína Petrášová Potvrzení o zániku 031 EX 3585/15-123 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1311/14 Rostislav Vlček Exekuční příkaz 031 EX 1311/14-56+poučení 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 281/06 Martina Tuhá Usnesení o zastavení 031 EX 281/06-120 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 299/10 Marek Macholda Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 299/10-61 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 522/15 Aleš Révai Exekuční příkaz 031 EX 522/15-151+poučení 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 857/18 Michael Sommer Potvrzení o zániku 031 EX 857/18-83 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 796/16 Markéta Koubková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 796/16-94 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 508/18 Dominik Řehoř Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 508/18-76 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 603/11 Milan Dzurko Dražební vyhláška 031 EX 603/11-212 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 894/12 Jan Molek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 894/12-49 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 452/12 Lenka Daňková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 452/12-35 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 814/18 Darina Kramářová Usnesení o zastavení 031 EX 814/18-87 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 603/11 Martin Dzurko Dražební vyhláška 031 EX 603/11-212 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 2380/14 Ondřej Tomek Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 2380/14-53 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 5495/15 Marek Pospíchal Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 5495/15-98 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 26/20 Michal Saibic Vyrozumění 031 EX 26/20-7+návrh+výzva-19+ex.titul+PEX-17,18+poučení 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 41/20 Jan Vágner Vyrozumění 031 EX 41/20-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 924/14 Vendula Rychlá Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 924/14-45 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 2234/13 Jiří Poddaný Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 2234/13-90 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 22/20 Josef Grunza Vyrozumění 031 EX 22/20-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1486/15 Jiří Panoš Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1486/15-121 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1325/17 Denisa Dušková Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 1325/17-96 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 4770/15 Michal Dymák Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 4770/15-146 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 320/17 Šárka Stachová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 320/17-136 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1762/14 Lukáš Holub Usnesení o rozvrhu 031 EX 1762/14-131 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 473/19 Petra Kováčová Vyrozumění 031 EX 473/19-18+návrh+výzva-34+ex.titul 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 142/14 František Kubát Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 142/14-45+usnesení-47 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 619/11 Václav Kalina Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 619/11-100 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1439/16 Jaromir Klega Usnesení o rozvrhu 031 EX 1439/16-241 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 1162/16 Andrej Gaži Vyrozumění 031 EX 1162/16-18+návrh+výzva-28+ex.titul 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 1043/18 Tomáš Crkva Exekuční příkaz 031 EX 1043/18-61 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 434/06 Václav Berky Exekuční příkaz 031 EX 434/06-82 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 457/06 Václav Berky Exekuční příkaz 031 EX 457/06-27 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 192/15 Václav Berky Exekuční příkaz 031 EX 192/15-114 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 499/19 Lukáš Vlach Exekuční příkaz 031 EX 499/19-31 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 327/16 Marek Síkora Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 327/16-121 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 511/19 Blanka Žálková Exekuční příkaz 031 EX 511/19-37 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 383/19 David Jiráček Exekuční příkaz 031 EX 383/19-42+poučení 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 12/06 Václav Šorna Exekuční příkaz 031 EX 12/06-108 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 12/06 Václav Šorna Exekuční příkaz 031 EX 12/06-110+poučení 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 868/16 Štefan Kiš Potvrzení o zániku 031 EX 868/16-121 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 483/07 Dao Vu Hoa Exekuční příkaz 031 EX 483/07-57 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 2352/14 Martin Daňo Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2352/14-49 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 2968/15 Miroslav Ferraj Usnesení o zastavení 031 EX 2968/15-185 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 1945/13 Libor Parma Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1945/13-50 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 2000/15 Lukáš Procházka Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 2000/15-88 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 21/19 Zdeněk Gergely Exekuční příkaz 031 EX 21/19-52 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 368/19 Josef Mucha Exekuční příkaz 031 EX 368/19-59 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 225/07 Robert Jůzl Exekuční příkaz 031 EX 225/07-80+poučení 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 725/09 Josef Kohout Exekuční příkaz 031 EX 725/09-49+poučení 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 186/18 Jiří Chrobok Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 186/18-110 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 1893/16 Miroslav Budek Exekuční příkaz 031 EX 1893/16-122+poučení 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 627/11 Marek Novák Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 627/11-45 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 2020/13 Marek Novák Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2020/13-38 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 4747/15 Lukáš Laštůvka Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 4747/15-116 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 522/19 Pavel Horák Vyrozumění 031 EX 522/19-9+návrh+výzva-22+ex.titul+PEX-21 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 567/18 Tereza Linková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 567/18-69 06.02.2020 07.03.2020
031 EX 1659/15 Jan Bartoš Usnesení o zastavení 031 EX 1659/15-96 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 486/19 Milan Balog Vyrozumění 031 EX 486/19-10+návrh+výzva-15+ex.titul 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 515/19 Martin Janda Vyrozumění 031 EX 515/19-20+návrh+výzva-31+ex.titul 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 431/19 Jan Hájek Vyrozumění 031 EX 431/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 394/19 Jan Hájek Vyrozumění 031 EX 394/19-7+návrh+výzva-19+ex.titul 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 435/19 Vít Kellner Vyrozumění 031 EX 435/19-7+návrh+výzva-17+ex.titul 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 688/16 Minh Duong Vo vyrozumění o zapsání doložky do RZE 031 EX 688/16-41 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 520/19 Jiří Háša Vyrozumění 031 EX 520/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 1659/15 Jan Bartoš Usnesení o zastavení 031 EX 1659/15-96 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 621/12 Monika Černotová Potvrzení o zániku 031 EX 621/12-33 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 313/19 Dai Hoi Tran Potvrzení o zániku 031 EX 313/19-60 31.01.2020 01.03.2020
031 EX 144/18 František Šícha Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 144/18-151 31.01.2020 01.03.2020

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ