O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Výzvy k vyzvednutí zásilky ...

Výzvy k vyzvednutí zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen a nebylo možné v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena exekutorovi a uložena v sídle Exekutorského úřadu Mělník, kde si ji můžete vyzvednout. Vezměte si s sebou OP či jiný doklad totožnosti.
V případě, že si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (od data vyvěšení na úřední desce), považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Sdělení o doručení zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen, byla Vám doručujícím orgánem zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky. Jelikož jste si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl a doručující orgán nemohl zásilku (písmenosti) vhodit do Vámi užívané domovní či jiné  schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorovi. Písemnosti se tak považují  dle § 49 odst. 4 o.s.ř. posledním dnem této lhůty za doručené. Zásilku (písemnosti) je možné si vyzvednou v sídle exekutorského úřadu. S sebou si vezměte OP či jiný doklad totožnosti. 
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 576/11 Petr Poláček Příkaz k úhradě nákladů č.14 031 EX 576/11-84 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 576/11 Eva Poláčková Příkaz k úhradě nákladů č.14 031 EX 576/11-84 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1217/16 Monika Trochová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1217/16-81 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1983/14 Jiří Brezoĺubský Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 1983/14-54 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 360/15 David Nesládek Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 360/15-127 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 484/18 Alois Neruda Exekuční příkaz 031 EX 484/18-79+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 185/18 Lucie Vertichová Exekuční příkaz 031 EX 185/18-62+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1472/17 Irena Fedáková Exekuční příkaz 031 EX 1472/17-122 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 411/16 Andrea Boucká Usnesení o zastavení 031 EX 411/16-111 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 2410/14 Šárka Málková Usnesení o zastavení 031 EX 2410/14-33 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1367/14 Igor Štěpán Exekuční příkaz 031 EX 1367/14-71+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 2000/15 Lukáš Procházka Exekuční příkaz 031 EX 2000/15-67+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1988/15 Tomáš Machač Exekuční příkaz 031 EX 1988/15-74+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1133/15 Petr Žemberi Exekuční příkaz 031 EX 1133/15-87+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 983/16 Petr Čičmiš Exekuční příkaz 031 EX 983/16-113+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 2010/15 Petr Horňan Exekuční příkaz 031 EX 2010/15-90+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1077/15 Marek Tichý Exekuční příkaz 031 EX 1077/15-99+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 661/16 Jiří Žáček Exekuční příkaz 031 EX 661/16-114+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 443/15 Jaroslav Tvrzník Exekuční příkaz 031 EX 443/15-99+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 2140/15 David Kováč Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2140/15-108 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 91/12 Soňa Jarková Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 91/12-50 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 172/16 Oto Kohout Potvrzení o zániku 031 EX 172/16-112 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 453/15 Stanislav Tomšík Exekuční příkaz 031 EX 453/15-93+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 2667/15 Jiří Suchopárek Exekuční příkaz 031 EX 2667/15-112+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 3337/15 Monika Jandová Exekuční příkaz 031 EX 3337/15-86+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 82/15 Kateřina Léblová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 82/15-283+usnesení-287 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 82/15 Kateřina Léblová Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 82/15-281 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 188/18 Martin Souček Exekuční příkaz 031 EX 188/18-70 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1346/17 Tomáš Svěnčík Exekuční příkaz 031 EX 1346/17-95+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 4543/15 Norbert Vašák Exekuční příkaz 031 EX 4543/15-78+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1903/16 Veronika Pavlíčková Exekuční příkaz 031 EX 1903/16-77+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 5930/15 Pavel Mařík Potvrzení o zániku 031 EX 5930/15-142 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 527/15 Filip Madaras Exekuční příkaz 031 EX 527/15-187+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 2478/15 Veronika Opltová Exekuční příkaz 031 EX 2478/15-72+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 964/15 Jan Berky Exekuční příkaz 031 EX 964/15-140+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1006/18 Radim Hudec Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1006/18-102+usnesení-103,104,105 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 186/18 Jiří Chrobok Exekuční příkaz 031 EX 186/18-90+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 5756/15 Jan Čmerda Exekuční příkaz 031 EX 5756/15-153+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 2361/15 Roman Fousek Exekuční příkaz 031 EX 2361/15-127+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 3116/15 David Rác Exekuční příkaz 031 EX 3116/15-100+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 369/18 Josef Šuhaj Exekuční příkaz 031 EX 369/18-82 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1321/17 Adam Jelínek Exekuční příkaz 031 EX 1321/17-71+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1063/18 Jiřina Hadarová Exekuční příkaz 031 EX 1063/18-66+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 151/17 Markéta Onuferová Exekuční příkaz 031 EX 151/17-90+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1365/17 Michal Bauer Exekuční příkaz 031 EX 1365/17-93+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1342/17 Michal Vaněk Exekuční příkaz 031 EX 1342/17-98+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1575/16 Ing. Helena Volfová - znalec nemovitostí Usnesení o ustanovení znalce 031 EX 1575/16-1119+LV 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1161/17 Jaroslav Jeleň Exekuční příkaz 031 EX 1161/17-82 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 920/10 Jiří Mlejnek Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 920/10-115 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 576/14 Václav Vartecký Exekuční příkaz 031 EX 576/14-41+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 575/14 Jan Krejčík Exekuční příkaz 031 EX 575/14-35+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 244/14 Lukáš Hrabě Exekuční příkaz 031 EX 244/14-56+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 206/14 Ernest Hoško Exekuční příkaz 031 EX 206/14-45+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 170/17 Daniel Ištok Exekuční příkaz 031 EX 170/17-110+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 173/18 Jaroslav Sikora Exekuční příkaz 031 EX 173/18-75+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 144/18 František Šícha Exekuční příkaz 031 EX 144/18-131+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 154/18 Jan Řezník Exekuční příkaz 031 EX 154/18-75+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1112/18 Jaroslav Kramár Exekuční příkaz 031 EX 1112/18-64 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 986/17 Patrik Muck Exekuční příkaz 031 EX 986/17-91+poučneí 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 643/17 Marcel Vyskočil Exekuční příkaz 031 EX 643/17-123+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 2714/14 Roman Matz Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 2714/14-96 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 648/15 Jiří Kápička Exekuční příkaz 031 EX 648/15-160+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 4770/15 Michal Dymák Exekuční příkaz 031 EX 4770/15-128+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 5154/15 Margita Yangová Exekuční příkaz 031 EX 5154/15-97+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 3015/15 Drahoslav Pilo Exekuční příkaz 031 EX 3015/15-92+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 337/17 Marko Kuru Exekuční příkaz 031 EX 337/17-108+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 360/17 Tomáš Zoubek Exekuční příkaz 031 EX 360/17-76+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1166/17 Michal Slezák Exekuční příkaz 031 EX 1166/17-91+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 881/18 Petr Zahnáš Exekuční příkaz 031 EX 881/18-53+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 887/18 Josef Černý Exekuční příkaz 031 EX 887/18-77+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 895/18 Jiří Plicka Exekuční příkaz 031 EX 895/18-53+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 690/18 František Bernat Exekuční příkaz 031 EX 690/18-61+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 311/18 Jana Vojtová Exekuční příkaz 031 EX 311/18-65+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 83/17 Jana Václavková Exekuční příkaz 031 EX 83/17-99+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 571/17 Tomáš Machorek Exekuční příkaz 031 EX 571/17-147+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1010/17 Marian Olekšák Exekuční příkaz 031 EX 1010/17-68+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 913/17 Lukáš Kroščen Exekuční příkaz 031 EX 913/17-85+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1347/17 Monika Fatrdlová Exekuční příkaz 031 EX 1347/17-82+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1327/17 Radek Šindelář Exekuční příkaz 031 EX 1327/17-79+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1328/17 Jiří Ondřich Exekuční příkaz 031 EX 1328/17-93+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1273/17 Pavel Staňo Exekuční příkaz 031 EX 1273/17-82+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 248/16 Ladislav Drapák Potvrzení o zániku 031 EX 248/16-87 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1712/13 Jan Volek Exekuční příkaz 031 EX 1712/13-36+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1689/13 Miroslav Pecka Exekuční příkaz 031 EX 1689/13-37+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1683/13 Ondřej Prošek Exekuční příkaz 031 EX 1683/13-74,75+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 740/12 Soňa Vyskočilová Exekuční příkaz 031 EX 740/12-37+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 442/09 Michal Willomitzer Exekuční příkaz 031 EX 442/09-71+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 2032/14 Zdeňka Vopelková Exekuční příkaz 031 EX 2032/14-28+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1592/14 Petr Procházka Exekuční příkaz 031 EX 1592/14-46+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 889/14 Jan Már Exekuční příkaz 031 EX 889/14-25+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 5073/15 Rostislav Medek Exekuční příkaz 031 EX 5073/15-100 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1338/17 Jitka Rusznyáková Exekuční příkaz 031 EX 1338/17-78+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 112/17 Vlastimil Šimko Exekuční příkaz 031 EX 112/17-114+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 640/18 Petra Rolcová Exekuční příkaz 031 EX 640/18-76+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 252/18 Daniel Mazák Exekuční příkaz 031 EX 252/18-80+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1996/13 Marie Eichlerová Exekuční příkaz 031 EX 1996/13-27+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 416/09 Drahoslav Pilo Exekuční příkaz 031 EX 416/09-49+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1785/13 Martin Pastorek Exekuční příkaz 031 EX 1785/13-94+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1354/13 Michal Marek Exekuční příkaz 031 EX 1354/13-76+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1859/16 Jitka Hnilicová Exekuční příkaz 031 EX 1859/16-132+poučení 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 53/19 Kristýna Mišková Usnesení o ustanovení znalce 031 EX 53/19-90 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 321/04 František Hušťava Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 321/04-70 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1457/16 Nicole Iciková Exekuční příkaz 031 EX 1457/16-123 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 1457/16 Nicole Iciková Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 1457/16-126 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 145/19 Vlastimil Souček Vyrozumění 031 EX 145/19-12+návrh+výzva-37+ex.titul+PEX-36 13.09.2019 13.10.2019
031 EX 596/16 Veronika Strobolová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 596/16-103 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 2228/14 Václav Vrba Potvrzení o zániku 031 EX 2228/14-26 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 881/17 Alena Pasičná Příkaz k úhradě č.7 031 EX 881/17-127 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 3762/15 Jindřich Kostelánský Exekuční příkaz 031 EX 3762/15-106+poučení 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 6097/15 Milan Kuchař Exekuční příkaz 031 EX 6097/15-92+poučení 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 238/16 Michal Vlk Exekuční příkaz 031 EX 238/16-132+poučení 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 2562/15 Jan Aron Exekuční příkaz 031 EX 2562/15-112+poučení 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 780/17 Eva Pukšová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 780/17-114 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 1514/15 Jaroslav Hoskovec Potvrzení o zániku 031 EX 1514/15-113 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 4770/15 Michal Dymák Exekuční příkaz 031 EX 4770/15-121 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 6109/15 Michaela Kršňáková Exekuční příkaz 031 EX 6109/15-101+poučení 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 6092/15 Lukáš Flodrman Exekuční příkaz 031 EX 6092/15-124+poučení 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 1200/16 Michaela Culková Exekuční příkaz 031 EX 1200/16-99 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 2599/14 Martin Kobr Potvrzení o zániku 031 EX 2599/14-45 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 873/16 Erik Staněk Exekuční příkaz 031 EX 873/16-152 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 1012/16 Jindřich Matulík Exekuční příkaz 031 EX 1012/16-112+poučení 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 1742/16 Kristýna Jablonická Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1742/16-108 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 1821/16 Robert Červenka Exekuční příkaz 031 EX 1821/16-110+poučneí 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 1367/14 Igor Štěpán Exekuční příkaz 031 EX 1367/14-68 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 1298/14 Marcela Říhová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1298/14-41 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 220/17 Hanka Marousková Exekuční příkaz 031 EX 220/17-98+poučení 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 499/12 Jaromír Dvořáček Exekuční příkaz 031 EX 499/12-57 06.09.2019 06.10.2019
031 EX 564/15 Lukáš Ebr Exekuční příkaz 031 EX 564/15-127+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 241/15 Antonín Varvarik Exekuční příkaz 031 EX 241/15-109+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 107/11 Alena Pohůnková Exekuční příkaz 031 EX 107/11-72+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 4840/15 Robert Lukášek Exekuční příkaz 031 EX 4840/15-116+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 3337/15 Monika Jandová Exekuční příkaz 031 EX 3337/15-83+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1080/17 Monika Blaževičová Usnesení o zastavení 031 EX 1080/17-140 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 5686/15 Pavel Hráček Exekuční příkaz 031 EX 5686/15-120+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 189/16 Marek Lhotský Exekuční příkaz 031 EX 189/16-164+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 5545/15 Miroslava Fuksová Exekuční příkaz 031 EX 5545/15-125+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 184/17 Jan Ryšavý Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 184/17-148 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 3307/15 Pavel Baláž Exekuční příkaz 031 EX 3307/15-70+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 421/15 Kamil Koliandr Potvrzení o zániku 031 EX 421/15-126 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1038/15 Luboš Kaliáš Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1038/15-119+usnesení-120,12,122 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1903/13 Josef Říha Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1903/13-37+usnesení-39,40 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1597/16 David Pokoba Exekuční příkaz 031 EX 1597/16-132 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 192/16 Milan Mareš Exekuční příkaz 031 EX 192/16-105 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 192/16 Michéle Marešová Exekuční příkaz 031 EX 192/16-105 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 3732/15 Vlastimil Fischer Exekuční příkaz 031 EX 3732/15-84 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 108/16 Šárka Dubová Exekuční příkaz 031 EX 108/16-119+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 126/16 Stanislav Bohó Exekuční příkaz 031 EX 126/16-97+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 662/16 Patrik Rosenkrancz Exekuční příkaz 031 EX 662/16-140+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1124/16 Jarmila Vernerová Exekuční příkaz 031 EX 1124/16-142 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1124/16 Jiří Verner Exekuční příkaz 031 EX 1124/16-142 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 977/16 Barbora Berkyová Exekuční příkaz 031 EX 977/16-98+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 812/16 Dušan Pacejka Exekuční příkaz 031 EX 812/16-103+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1719/16 Alena Grezlová Exekuční příkaz 031 EX 1719/16-101+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1124/16 Jarmila Vernerová Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 1124/16-145 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1124/16 Jiří Verner Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 1124/16-145 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1148/16 Ladislav Eichler Exekuční příkaz 031 EX 1148/16-147+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 277/19 Jaroslav Čureja Vyrozumění 031 EX 277/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 160/19 David Vitík Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 160/19-44 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 861/14 Hana Suchánková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 861/14-81 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2681/15 Karel Šuška Exekuční příkaz 031 EX 2681/15-94+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2913/15 Jiří Matiaš Exekuční příkaz 031 EX 2913/15-97+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1000/15 Miroslav Kucin Exekuční příkaz 031 EX 1000/15-102+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1602/16 Patrik Tirpák Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1602/16-108+usnesení-107 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 3979/15 Tereza Lhotáková Exekuční příkaz 031 EX 3979/15-132+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 4747/15 Lukáš Laštůvka Exekuční příkaz 031 EX 4747/15-92+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2213/15 Lukáš Ferko Exekuční příkaz 031 EX 2213/15-90+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2235/15 Václav Jiterský Exekuční příkaz 031 EX 2235/15-118+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2810/15 Antonín Jurínec Exekuční příkaz 031 EX 2810/15-87+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2648/15 Miroslav Vlk Exekuční příkaz 031 EX 2648/15-116+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 282/19 Michal Bodiš Vyrozumění 031 EX 282/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 253/19 Carnage cross-training z.s. Vyrozumění 031 EX 253/19-9+návrh+výzva-16+ex.titul 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2090/15 Pavel Maštera Exekuční příkaz 031 EX 2090/15-90+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 3023/15 Martin Šulc Exekuční příkaz 2x 031 EX 3023/15-84,85+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2056/16 Lukáš Zídek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2056/16-96 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1828/14 Nikola Pokorná Exekuční příkaz 031 EX 1828/14-28+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 13/16 Tomáš Valášek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 13/16-85 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 679/14 Markéta Polášková Příkaz k úhradě nákladů č.7 031 EX 679/14-50+usnesní-49 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 31/14 Petr Pilař Exekuční příkaz 031 EX 31/14-75+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1933/13 Miroslav Hálek Exekuční příkaz 031 EX 1933/13-34+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2960/15 Jan Blažek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2960/15-103 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1345/14 Petr Toman Exekuční příkaz 031 EX 1345/14-67+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1474/14 Martin Bugdol Exekuční příkaz 031 EX 1474/14-22+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1632/14 Radek Petrášek Exekuční příkaz 031 EX 1632/14-30+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2094/14 Edita Bľachová Exekuční příkaz 031 EX 2094/14-30+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 978/16 Edita Bľachová Exekuční příkaz 031 EX 978/16-75+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2714/14 Roman Matz Exekuční příkaz 031 EX 2714/14-93+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 778/12 Jan Juris Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 778/12-39 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1157/15 Tomáš Klacek Exekuční příkaz 031 EX 1157/15-123+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1057/15 Jitka Marinova Exekuční příkaz 031 EX 1057/15-109+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 511/13 Martin Křenek Dražební vyhláška 031 EX 511/13-121 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 4009/15 Petr Kulhavý Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 4009/15-84 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 751/11 Lukáš Hnátek Exekuční příkaz 031 EX 751/11-90+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1695/13 Martin Beran Exekuční příkaz 031 EX 1695/13-64 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1824/13 Roman Pelant Exekuční příkaz 031 EX 1824/13-48 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1331/14 Petra Javorková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1331/14-37 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 660/14 Michaela Pavelková Exekuční příkaz 031 EX 660/14-53+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 696/14 Martin Peška Exekuční příkaz 031 EX 696/14-36+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2449/15 Tomáš Vodička Exekuční příkaz 031 EX 2449/15-132+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2042/15 Ludvík Balon Exekuční příkaz 031 EX 2042/15-94+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2233/15 Milan Hamburg Exekuční příkaz 031 EX 2233/15-75+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 265/19 Věra Mojžíšová Vyrozumění 031 EX 265/19-11+návrh+výzva-27+ex.titul+PEX-25+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1710/13 Alena Vávrová Exekuční příkaz 031 EX 1710/13-76 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 107/11 Hynek Král Exekuční příkaz 031 EX 107/11-72+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2309/14 Martin Zolman Exekuční příkaz 031 EX 2309/14-22+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1833/14 Robert Elgner Exekuční příkaz 031 EX 1833/14-43+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 724/11 František Švarc Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 724/11-65 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 554/15 Lucie Koušová Exekuční příkaz 031 EX 554/15-87 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 5788/15 Petr Toman Exekuční příkaz 031 EX 5788/15-113+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2673/14 Jana Kracíková Exekuční příkaz 031 EX 2673/14-51+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 609/15 Veronika Lázňovská Exekuční příkaz 031 EX 609/15-147+poučneí 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 641/15 Gabriela Techlovská Exekuční příkaz 031 EX 641/15-159+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1924/15 Gabriela Techlovská Exekuční příkaz 031 EX 1924/15-107+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 869/18 Gabriela Techlovská Exekuční příkaz 031 EX 869/18-52+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 392/15 Simona Holčuková Exekuční příkaz 031 EX 392/15-163+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 522/15 Aleš Révai Exekuční příkaz 031 EX 522/15-134+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2158/15 Jan Hudáček Exekuční příkaz 031 EX 2158/15-64+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1363/15 Ivana Landová Exekuční příkaz 031 EX 1363/15-90+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 158/15 Eva Třešňáková Usnesení o zastavení 031 EX 158/15-114 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2105/15 Jaroslav Procházka Exekuční příkaz 031 EX 2105/15-87+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1961/15 Ladislav Stuchl Exekuční příkaz 031 EX 1961/15-70+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2087/14 Martin Šmejkal Exekuční příkaz 031 EX 2087/14-36+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 160/19 David Vitík Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 160/19-42 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 724/11 František Švarc Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 724/11-62 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1584/14 Miloslav Mlinařič Exekuční příkaz 031 EX 15874/14-42+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1298/14 Marcela Říhová Exekuční příkaz 031 EX 23+9*25-39+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1276/14 Jiří Čochner Exekuční příkaz 031 EX 1276/14-59+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1276/14 Jiří Čochner Exekuční příkaz 031 EX 1276/14-57+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2525/14 Martin Sehnal Exekuční příkaz 031 EX 2525/14-37+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1193/14 Jindřich Mlejnek Exekuční příkaz 031 EX 1193/14-35 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1789/14 Lenka Brychová Exekuční příkaz 031 EX 1789/14-29+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 5010/15 Marie Sailerová Potvrzení o zániku 031 EX 5010/15-141 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1672/14 Josef Belák Exekuční příkaz 031 EX 1672/14-25+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1668/15 David Jiráček Potvrzení o zániku 031 EX 1668/15-110 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1276/14 Jiří Čochner Exekuční příkaz 031 EX 1276/14-61+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 4814/15 Marcela Kraus Potvrzení o zániku 031 EX 4814/15-108 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1163/15 Martin Sehnal Exekuční příkaz 031 EX 1163/15-106+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 603/11 Petr Kružliak Dražební vyhláška 031 EX 603/11-146 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 603/11 Martin Dzurko Dražební vyhláška 031 EX 603/11-146 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1530/15 Milan Carda Exekuční příkaz 031 EX 1530/15-117 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2070/13 Jan Jurkiv Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2070/13-40 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1662/13 Libor Klatovský Exekuční příkaz 031 EX 1662/13-49+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 662/14 Lukáš Hnátek Exekuční příkaz 031 EX 662/14-104+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1205/18 Petr Pilař Exekuční příkaz 031 EX 1205/18-45+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 280/19 Jakub Veselý Vyrozumění 031 EX 280/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 278/19 Irena Cínová Vyrozumění 031 EX 278/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 5845/15 Alena Vývodová Usnesení o zastavení 031 EX 5845/15-104 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 141/19 Jakub Táborský Exekuční příkaz 031 EX 141/19-30 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 283/19 Stanislav Šálek Vyrozumění 031 EX 283/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2508/14 Jan Mandák Exekuční příkaz 031 EX 2508/14-21+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 146/18 Jana Kellerová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 146/18-127 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 816/11 Ján Bohdal Usnesení o zastavení 031 EX 816/11-53 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 573/14 Ivana Machová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 573/14-47 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2058/14 Jiří Bláha Exekuční příkaz 031 EX 2058/13-45 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1765/13 Jan Ištok Exekuční příkaz 031 EX 1765/13-29+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 484/14 Petr Šmatlák Exekuční příkaz 031 EX 484/14-46+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2177/13 Adéla Žežulková Exekuční příkaz 031 EX 2177/13-78+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1767/14 Miroslav Kořínek Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 1767/14-53 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 369/08 Zdeněk Homola Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 369/08-73 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 368/12 Růžena Földešová Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 368/12-32 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2597/14 Monika Dvořáčková Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 2597/14-32 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 116/04 Roman Giňo Usnesení o učení ceny nemovitostí 031 EX 116/04-487 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 116/04 Radek Giňo Usnesení o učení ceny nemovitostí 031 EX 116/04-487 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 116/04 Renata Giňová Usnesení o učení ceny nemovitostí 031 EX 116/04-487 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 279/19 Pavel Gabčo Vyrozumění 031 EX 279/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 103/17 Stanislav Lahodný Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 103/17-106+usnesení-103,104 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2151/15 Jan Mandák Exekuční příkaz 031 EX 2151/15-92+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1650/15 Vratislav Šenkýř Potvrzení o zániku 031 EX 1650/15-107 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 82/15 Kateřina Léblová Dražební vyhláška 031 EX 82/15-223 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 82/15 Arnošt Lébl Dražební vyhláška 031 EX 82/15-223 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 64/14 Jaroslav Vandrovec Exekuční příkaz 031 EX 64/14-31+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2070/13 Jan Jurkiv Oznámení o povolení oddlužení 031 EX 2070/13-38 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 283/14 Milan Procházka Exekuční příkaz 031 EX 283/14-39 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 631/14 Jaroslav Žebro Exekuční příkaz 031 EX 631/14-45+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 722/14 Milena Červeňáková Exekuční příkaz 031 EX 722/14-38+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1936/14 Eva Podzimková Exekuční příkaz 031 EX 1936/14-16+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 357/12 Marie Filišteinová Usnesení o zastavení 031 EX 357/12-60 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 518/14 Miroslav Durdoň Exekuční příkaz 031 EX 518/14-53+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2104/14 Lenka Ondráčková Exekuční příkaz 031 EX 2104/14-32+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1818/13 Jaroslav Goldammer Exekuční příkaz 031 EX 181/13-66+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2105/13 Jiří Kučírek Exekuční příkaz 031 EX 2105/13-59+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1889/13 Tomáš Mišák Exekuční příkaz 031 EX 1889/13-34+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 811/16 Michal Vít Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 811/16-96 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 457/17 Jan Kraus Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 457/17-104 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1318/13 Ondřej Káš Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1318/13-39 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1814/14 Klára Onodiová Exekuční příkaz 031 EX 1814/14-44+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 696/14 Leopold Schwarz Exekuční příkaz 031 EX 696/14-36+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 220/19 Roman Ládek Vyrozumění 031 EX 220/19-11+návrh+výzva-27+ex.titul+PEX-25+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1155/13 Alena Strnadová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1155/13-55 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 13/12 Ing. Jiří Marcaník Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 13/12-39 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1015/14 Martin Hrubý Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1015/14-35 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2127/14 Božena Ondová Exekuční příkaz 031 EX 2127/14-24+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2150/14 Martin Sehner Exekuční příkaz 031 EX 2150/14-18 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 2073/14 Petra Banařová Exekuční příkaz 031 EX 2073/14-17+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1270/14 Maria Čermáková Exekuční příkaz 031 EX 1270/14-30+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 685/17 Pavel Smolka Potvrzení o zániku 031 EX 685/17-97 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 603/11 Milan Dzurko Dražební vyhláška 031 EX 603/11-146 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 990/14 Pavel Hildebrandt Exekuční příkaz 031 EX 990/14-58+poučení 30.08.2019 29.09.2019
031 EX 1754/14 Pavel Hildebrandt Exekuční příkaz 031 EX 1754/14-50+poučení 30.08.2019 29.09.2019

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ