O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Výzvy k vyzvednutí zásilky ...

Výzvy k vyzvednutí zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen a nebylo možné v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena exekutorovi a uložena v sídle Exekutorského úřadu Mělník, kde si ji můžete vyzvednout. Vezměte si s sebou OP či jiný doklad totožnosti.
V případě, že si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (od data vyvěšení na úřední desce), považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Sdělení o doručení zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen, byla Vám doručujícím orgánem zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky. Jelikož jste si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl a doručující orgán nemohl zásilku (písmenosti) vhodit do Vámi užívané domovní či jiné  schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorovi. Písemnosti se tak považují  dle § 49 odst. 4 o.s.ř. posledním dnem této lhůty za doručené. Zásilku (písemnosti) je možné si vyzvednou v sídle exekutorského úřadu. S sebou si vezměte OP či jiný doklad totožnosti. 
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 539/11 Tomáš Vendl Exekuční příkaz 031 EX 539/11-78+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 572/10 Jakub Horák Exekuční příkaz 031 EX 572/10-43+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 3370/15 Kateřina Sporková Exekuční příkaz 031 EX 3370/15-131+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 3832/15 David Miňovský Exekuční příkaz 031 EX 32832/15-221+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 326/21 Jaroslav Kyncl Vyrozumění 031 EX 326/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 6077/15 Marie Schieferdeckerová Exekuční příkaz 031 EX 6077/15-172+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 923/17 Ondřej Zetek Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 923/17-153 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 2955/15 Karel Bauer Exekuční příkaz 031 EX 2955/15-158+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 4493/15 David Ambrož Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 4493/15-2 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 33/21 Zdeněk Diviš Vyrozumění 031 EX 33/21-17+návrh+oprava návrhu+výzva-31+ex.titul 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 894/14 Dana Spáčilová Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 894/14-66 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 397/14 Marek Bílý Příkaz k úhradě nákladů č.9 031 EX 397/14-54 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 3043/15 Lenka Říhová Exekuční příkaz 031 EX 3043/15-124 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 2312/15 Matěj Chadraba Exekuční příkaz 031 EX 2312/15-117+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 3175/15 Jaroslav Hodys Exekuční příkaz 031 EX 3175/15-108+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 537/19 Simona Urbanová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 537/19-46 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 3372/15 Markéta Jarošová Exekuční příkaz 031 EX 3372/15-135+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 318/21 Miroslava Bláhová Vyrozumění o zahájení exekuce 031 EX 318/21-11 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 318/21 Miroslava Bláhová Exekuční příkaz 031 EX 318/21-25,26 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 511/13 Martin Křenek Exekuční příkaz 031 EX 511/13-181+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 2150/14 Martin Sehner Usnesení o zastavení 031 EX 2150/14-31 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 2988/15 Tomáš Kodl Exekuční příkaz 031 EX 2988/15-135 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 2631/15 Daniel Kališ Exekuční příkaz 031 EX 2631/15-153+poučení 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 268/21 Milan Mundl Vyrozumění 031 EX 268/21-7+návrh+výzva-24+ex.titul 17.06.2021 17.07.2021
031 EX 244/19 Daniel Kališ Exekuční příkaz 031 EX 244/19-80+poučení 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 460/10 Jiří Fotr Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 460/10-72 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 1686/16 Miroslav Lingeš Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 1686/16-137 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 34/13 Veronika Arin Srpová Exekuční příkaz k úhradě nákladů 031 EX 34/13-25 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 2681/15 Karel Šuška Exekuční příkaz 031 EX 2681/15-141+poučení 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 257/18 Iva Gabrisová Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 257/18-149 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 619/11 Václav Kalina Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 619/11-107 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 1828/13 Radek Lukáš Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 188/13-54 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 126/15 Bc. Soňa Kašpárková, Dis. Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 126/15-262 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 744/18 František Gondek Oznámení všeobecné 031 EX 744/18-124 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 2566/15 Marie Horníková Exekuční příkaz 031 EX 2566/15-112+poučení 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 3217/15 Anna Demeterová Exekuční příkaz 031 EX 3217/15-101+poučení 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 312/15 Martin Rumler Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 312/15-190 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 238/16 Michal Vlk Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 238/16-168 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 984/14 Marie Motyčková Usnesení o zastavení 031 EX 984/14-73 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 881/17 Pavel Pasičnyj Příkaz k úhradě nákladů č.15 031 EX 881/17-207 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 1354/16 Ondřej Kamenský Příkaz k úhradě nákladů č.8 031 EX 1354/16-182 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 867/11 Pavel Kusek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 867/11-24 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 869/15 Gabriela Hrůzová Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 869/15-283 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 313/21 Ivana Kučerová Vyrozumění 031 EX 313/21-7+návrh+výzva-23+ex.titul+PEX-20+úpoučení 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 307/21 Pavel Šafář Vyrozumění 031 EX 307/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 271/21 Václav Peniak Vyrozumění 031 EX 271/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 1457/16 Nicole Iciková Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 1457/16-165,166,167 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 319/14 Josef Adámek Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 319/14-74 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 1390/17 Bohuslav Jano Exekuční příkaz 031 EX 1390/17-118 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 323/21 Markéta Papáčková Vyrozumění 031 EX 323/21-16+návrh+výzva-30+ex.titul+PEX-27+poučení 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 324/21 Michal Linha Exekuční příkaz 031 EX 324/21-29 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 526/08 Alena Vaňková Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 526/08-64 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 324/21 Michal Linha Usnesení o opravě 031 EX 324/21-21 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 314/21 Michal Nekuda Exekuční příkaz 031 EX 314/21-27 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 6105/15 Michal Dubec Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 6105/15-119 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 282/11 Ivana Hopsáková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 282/11-131 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 314/21 Michal Nekuda Vyrozumění 031 EX 314/21-7+návrh+výzva-20+ex.titul+PEX-17,18 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 1632/14 Radek Petrášek Usnesení o rozvrhu 031 EX 1632/14-194 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 324/21 Michal Linha Vyrozumění 031 EX 324/21-7+návrh+výzva-20+ex.titul+PEX-19 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 576/11 Petr Poláček Příkaz k úhradě nákladů č.20 031 EX 576/11-104 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 576/11 Eva Poláčková Příkaz k úhradě nákladů č.20 031 EX 576/11-104 11.06.2021 11.07.2021
031 EX 1005/12 Andrea Šedivá Potvrzení o zániku 031 EX 1005/12-98 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 1804/16 Petr Zapletal Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1804/16-178 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 1403/13 Ladislav Klier Potvrzení o zániku 031 EX 1403/13-45 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 1504/15 Petr Oračko Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1504/15-143 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 863/16 Václav Kotal Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 863/16-137 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 284/21 Jaroslav Macho Vyrozumění 031 EX 284/21-7+návrh+výzva-26+ex.titul+PEX-23,24 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 116/21 Jaroslav Kuchynka Vyrozumění 031 EX 116/21-12+návrh+výzva-27+ex.titul+PEX-26+Usnesení 20 EXE 306/2021-17 Okresní soud v Mělníku 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 258/21 Terézia Šalková Vyrozumění 031 EX 258/21-7+návrh+výzva-12+ex.titul 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 838/17 David Vláčil Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 838/17-159 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 1632/14 Radek Petrášek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1632/14-190 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 786/05 Otakar Vancl Usnesení o zastavení 031 EX 786/05-299 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 73/12 Zdeněk Zahrádka Usnesení o zastavení 031 EX 73/12-32 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 951/15 Ivana Maljarčíková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 951/15-153 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 296/21 Petr Janura Vyrozumění 031 EX 296/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 1663/13 Zbigniew Pawel Piszczyk Usnesení o zastavení 031 EX 1663/13-63 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 187/20 Petr Janura Exekuční příkaz 031 EX 187/20-28 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 693/12 Pavel Kusek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 693/12-24 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 692/12 Pavel Kusek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 692/12-22 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 65/12 Jiří Hanus Příkaz k úhradě nákladů č.7 031 EX 656/12-45 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 1757/13 Jolana Gažová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1757/13-30 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 504/20 David Volšanský Vyrozumění 031 EX 504/20-5+návrh+ex.titul+usnesení-6 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 2215/14 Václav Měřínský Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2215/14-25 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 432/20 David Volšanský Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 432/20-34 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 530/10 Ing. Luděk Týsl Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 530/10-61 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 40/21 Petr Fojtík Vyrozumění 031 EX 40/21-10+návrh+ex.titul+usnesení-11+usnesení 20EXE 264/2021-15 Okresní soud v Mělníku 03.06.2021 03.07.2021
031 EX 494/08 Eva Vránová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 494/08-79+usnesení-81,82 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 444/19 Jiří Frýda Exekuční příkaz 031 EX 444/19-70+poučení 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 175/12 Agáta Kandrová Usnesení o zastavení 031 EX 175/12-40 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 788/10 Jiří Svoboda Usnesení o zastavení 031 EX 788/10-42 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 779/09 Agáta Kandrová Usnesení o zastavení 031 EX 779/09-41 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 184/11 Pavel Vácha Potvrzení o zániku 031 EX 184/11-66 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 43/16 Matěj Lošák Potvrzení o zániku 031 EX 43/16-72 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 3155/15 Zdeněk Novák Potvrzení o zániku 031 EX 3155/15-160 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 272/19 Martin Štorch Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 272/19-126 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 185/21 Josef Vaněk Vyrozumění 031 EX 185/21-9+návrh+býzva-22+ex.titul 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 1161/16 Agáta Kandrová Usnesení o zastavení 031 EX 1161/16-140 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 251/17 Lýdia Martovičová Usnesení o zastavení 031 EX 251/17-110 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 752/10 Marek Macholda Potvrzení o zániku 031 EX 752/10-56 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 1279/04 Ludmila Nováková Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 1279/04-137 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 328/15 Markéta Arnetová Odpověď na žádost 031 EX 328/15 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 2703/14 Jan Netolický Usnesení o zastavení 031 EX 2703/14-63 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 1470/14 Vítězslav Slabý Usnesení o zastavení 031 EX 1470/14-73 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 135/21 Robert Oláh Vyrozumění 031 EX 135/21-9+výzva-19+ex.titul 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 785/11 Květoslav Man Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 785/11-116 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 672/11 Květoslav Man Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 672/11-112 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 225/13 Lukáš Zeman Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 225/13-55 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 49/03 Mgr. Petr Kolář Oznámení o zahájení insolvenčního řízení 031 EX 49/03 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 2522/14 Jaroslav Rybář Usnesení o zastavení 031 EX 2522/14-29 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 522/11 Michal Temr Usnesení o zastavení 031 EX 522/11-112 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 522/11 Karolína Temrová Usnesení o zastavení 031 EX 522/11-112 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 563/12 Karolína Temrová Usnesení o zastavení 031 EX 563/12-55 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 1058/18 Jaroslava Sýkorová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1058/18-79 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 289/21 Marek Houba Vyrozumění 031 EX 289/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 636/11 Jan Hajnovič Usnesení o zastavení 031 EX 636/11-64 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 1305/13 Petr Volkmann Usnesení o zastavení 031 EX 1305/13-63 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 186/14 Veronika Langerová Usnesení o zastavení 031 EX 186/14-38 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 2682/14 Stanislav Razima Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2682/14-31 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 924/14 Vendula Rychlá Potvrzení o zániku 031 EX 924/14-57 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 1714/14 Michala Cimrmanová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1714/14-28 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 376/13 Alena Tučková Usnesení o zastavení 031 EX 376/13-45 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 1431/04 Jaroslav Šnokhous Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 1431/04-100 28.05.2021 27.06.2021
031 EX 678/17 Matěj Pour Usnesení o zastavení 031 EX 678/17-140 28.05.2021 27.06.2021

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ