O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Výzvy k vyzvednutí zásilky ...

Výzvy k vyzvednutí zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen a nebylo možné v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena exekutorovi a uložena v sídle Exekutorského úřadu Mělník, kde si ji můžete vyzvednout. Vezměte si s sebou OP či jiný doklad totožnosti.
V případě, že si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (od data vyvěšení na úřední desce), považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Sdělení o doručení zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen, byla Vám doručujícím orgánem zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky. Jelikož jste si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl a doručující orgán nemohl zásilku (písmenosti) vhodit do Vámi užívané domovní či jiné  schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorovi. Písemnosti se tak považují  dle § 49 odst. 4 o.s.ř. posledním dnem této lhůty za doručené. Zásilku (písemnosti) je možné si vyzvednou v sídle exekutorského úřadu. S sebou si vezměte OP či jiný doklad totožnosti. 
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 1408/17 Leyli Jepbarova Usnesení o zastavení 031 EX 1408/17-21 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 332/02 Jaromír Čížek Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 332/02-191 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 332/02 Jaromír Čížek Odpověď na žádost 031 EX 332/02-194 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 856/11 Kamil Hanák Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 856/11-30 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 72/12 Miroslav Karlovec Usnesení o zastavení 031 EX 72/12-69 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 653/21 Milan Gondek Exekuční příkaz 031 EX 653/21-17+oznámení-13 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 2143/14 Jaroslav Folprecht Potvrzení o zániku 031 EX 2143/14-63 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 1189/17 Markéta Kačírková Usnesení o zastavení 031 EX 1189/17-168 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 3540/15 Martin Proch Potvrzení o zániku 031 EX 3540/15-167 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 1408/17 Merdan Rahmanov Usnesení o zastavení 031 EX 1408/17-21 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 657/21 Zoltán Váňa Exekuční příkaz 031 EX 657/21-19+oznámení-15 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 76/19 Flow Servis s.r.o. Žádost o sdělení, proč se nedochází ke srážkám 031 EX 76/19-90 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 1636/15 Petr Růžička Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1636/15-164 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 553/21 Pavel Šmárik Vyrozumění 031 EX 553/21-11+návrh+ex.titul+usnesení-12 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 602/21 Marie Liptáková Exekuční příkaz 031 EX 602/21-18+oznámení-17 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 1248/17 Michaela Zelinová Oznámení všeobecné 031 EX 1248/17-133 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 21/19 Zdeněk Gergely Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 21/19-103+usnesení-104,105 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 3040/15 Petr Recman Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 3040/15-136 03.12.2021 02.01.2022
031 EX 635/21 Eva Rigová Exekuční příkaz 031 EX 635/21-14+poučení+oznámení-13 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 652/21 Nikola Malá Exekuční příkaz 031 EX 652/21-18+oznámení-14 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 640/21 Ibrahim Sghier Exekuční příkaz 031 EX 640/21-14+poučení+oznámení-12 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 1593/14 Jan Tafičuk Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1593/14-44 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 532/21 Ingrid Valušová Vyrozumění 031 EX 532/21-8+návrh+výzva-22+ex.titul 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 977/16 Barbora Berkyová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 97/16-165 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 126/19 Stanislav Kačena Exekuční příkaz 031 EX 126/19-113 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 1263/15 Martin Vitner Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 1263/15-191 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 547/21 Milan Stoček Vyrozumění 031 EX 547/21-13+návrh+výzva-29+ex.titul+PEX-14,28 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 2085/16 Tomáš Klatka Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 2085/16-159 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 648/21 Ladislav Vostárek Exekuční příkaz 031 EX 648/21-15+poučení+oznámení-9 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 915/13 Karel Šiller Příkaz k úhradě nákladů č.16 031 EX 915/13-139 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 121/20 Milan Beneš Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 121/20-68 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 3751/15 Marcel Řežábek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 3751/15-158 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 1119/12 Manfréd Pompe Potvrzení o zániku 031 EX 1119/12-28 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 213/07 Emil Malík Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 213/07-42 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 250/20 Petr Peca Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 250/20-82 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 879/09 Ladislav Cingel Potvrzení o zániku 031 EX 879/09-76 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 1738/14 Josef Červený Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 1738/14-71 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 2597/14 Monika Dvořáčková Potvrzení o zániku 031 EX 2597/14-42 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 513/21 Petr Roenschein Vyrozumění 031 EX 513/21-11+návrh+výzva-28+ex.titul+PEX-24,25+poučení 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 03/08 Libuše Štíbrová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 3/08-50 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 721/17 Marek Ščípa Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 721/17-145 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 2452/14 Veronika Vlčková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2452/14-24 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 3175/15 Jaroslav Hodys Potvrzení o zániku 031 EX 3175/15-134 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 494/10 Michala Šlégrová Exekuční příkaz 031 EX 494/10-74 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 1977/13 Petr Martinec Příkaz k úhradě nákladů č.36 031 EX 1977/13-739 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 143/11 Jiřina Maturová Usnesení o zastavení 031 EX 143/11-79 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 541/10 Věra Obermajerová Exekuční příkaz 031 EX 541/10-32+poučení 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 628/11 Dáša Perná Exekuční příkaz 031 EX 628/11-64+poučení 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 741/11 Daniel Soukup Exekuční příkaz 031EX 741/11-84+poučení 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 819/18 Zoltán Lánszký Exekuční příkaz 031 EX 819/18-104+poučení 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 241/10 Juraj Lenča Exekuční příkaz 031 EX 241/10-51+poučení 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 731/15 Daniel Soukup Exekuční příkaz 031 EX 731/15-174+poučení 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 162/12 Iveta Uhrová Exekuční příkaz 031 EX 162/12-30 26.11.2021 26.12.2021
031 EX 131/06 Věra Obermajerová Exekuční příkaz 031 EX 131/06-139+poučení 26.11.2021 26.12.2021
16.11.2021 16.12.2021
031 EX 751/11 Lukáš Hnátek Exekuční příkaz 031 EX 751/11-109+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 473/17 Andrea Hubová Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 473/17-173 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 360/13 Michaela Hájková Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 360/13-84 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 72/12 Miroslav Karlovec Exekuční příkaz 031 EX 72/12-62 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1346/17 Tomáš Svěnčík Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1346/17-151 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 128/10 JUDr. Dušan Huorka, správce konkursní podstaty Exekuční příkaz 031 EX 128/10-38 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1092/12 Petr Kryl Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1092/12-18 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1080/18 Patrik Hájek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1080/18-146 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 804/11 Hynek Hnídek Exekuční příkaz 031 EX 804/11-53+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 494/10 Michala Šlégrová Exekuční příkaz 031 EX 494/10-69 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 196/10 Miroslav Červeňák Exekuční příkaz 031 EX 196/10-39+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 706/11 Jan Czina Exekuční příkaz 031 EX 706/11-28+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 2264/13 Milan Farkaš Exekuční příkaz 031 EX 2264/13-58+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 128/10 Robert Laštovička Exekuční příkaz 031 EX 128/10-38+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 2891/15 Hynek Hnídek Exekuční příkaz 031 EX 2891/15-116+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 407/07 Pavel Kocan Usnesení o zastavení 031 EX 407/07-96 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1036/14 Jan Demo Usnesení o zastavení 031 EX 1036/14-47 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 154/09 Jitka Haltmarová Kotalíková Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 154/09-73 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1798/13 Kamil Váňa Usnesení o zastavení 031 EX 1798/13-41 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 154/10 Rudolf Jansa Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 154/10-77 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 696/07 Richard Žoloch Příkaz k úhradě nákladů č.6 031 EX 696/07-632 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 4716/15 Kamil Koliandr Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 4716/15-131 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1049/17 Iveta Kinská Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1049/17-114 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1944/13 Zdeněk Müller Příkaz k úhradě nákladů č.16 031 EX 1944/13-92 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1135/14 Martin Tomčala Usnesení o zastavení 031 EX 1135/14-80 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 2395/13 Martin Beníček Exekuční příkaz 031 EX 2395/13-72 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 560/21 Jiří Port Vyrozumění 031 EX 560/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1248/17 Michaela Zelinová Exekuční příkaz 031 EX 1248/17-127+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1154/14 Jakub Vrzal Exekuční příkaz 031 EX 1154/14-32+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1248/17 Michaela Zelinová Exekuční příkaz 031 EX 1248/17-120+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 406/12 Radek Zvala Exekuční příkaz 031 EX 406/12-26+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 250/20 Petr Peca Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 250/20-78 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 484/11 Michal Kos Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 484/11-56 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 73/11 Vendula Ptáčníková Exekuční příkaz 031 EX 73/11-95+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 73/11 Tomáš Ptáčník Exekuční příkaz 031 EX 73/11-95 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 402/11 Jaroslava Matušková Exekuční příkaz 031 EX 42/11-45 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 4783/15 Tomáš Dufek Potvrzení o zániku 031 EX 4783/15-179 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1833/14 Robert Elgner Exekuční příkaz 031 EX 1833/14-67 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 268/11 Marcela Vejtrubová Exekuční příkaz 031 EX 268/11-87 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 208/16 Karel Polívka Potvrzení o zániku 031 EX 208/16-202 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 42/21 František Gajdoš Potvrzení o zániku 031 EX 42/21-54 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 504/21 Tomáš Techman Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 504/21-38 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 506/12 Helena Tomášková Příkaz k úhradě nákladů č.9 031 EX 506/12-96 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 286/16 Jakub Páviš Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 286/16-217 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 555/21 Šárka Štauberová Oznámení 031 EX 555/21-6 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 392/11 Marcela Vejtrubová Exekuční příkaz 031 EX 392/11-93 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 268/11 Richard Vejtruba Exekuční příkaz 031 EX 268/11-87+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 225/07 Robert Jůzl Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 225/07-94 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 674/11 Petr Kohout Příkaz k úhradě nákladů č.6 031 EX 674/11-43 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 696/12 Jiří Pinhart Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 696/12-51+usnesení-53,54 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 569/09 Jaroslav Višněvský Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 569/09-39 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1133/18 Miroslav Hluško Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 1133/18-110 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 564/12 Richard Vejtruba Exekuční příkaz 031 EX 564/12-75+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 564/12 Marcela Vejtruba Exekuční příkaz 031 EX 564/12-75 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 392/11 Richard Vejtruba Exekuční příkaz 031 EX 392/11-93+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 87/11 Julius Rác Exekuční příkaz 031 EX 87/11-76+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 525/21 Michal Holub Vyrozumění 031 EX 525/21-7+návrh+ex.titul+usnesení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1686/16 Miroslav Lingeš Potvrzení o zániku 031 EX 1686/16-157 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 397/14 Marek Bílý Příkaz k úhradě nákladů č. 10 031 EX 397/14-56 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 899/12 Daniel Prousa Exekuční příkaz 031 EX 899/12-70+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 5772/15 Patrik Sivák Exekuční příkaz 031 EX 5772/15-183+poučení 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 504/21 Michaela Bártlová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 504/21-40+usnesení-37,38,39 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1033/04 Daniel Marek Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 1033/04-143 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 222/21 David Kroupa Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 222/21-65 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 222/21 Marek Kroupa Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 222/21-65 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 2399/15 Jan Hájek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2399/15-146 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 661/16 Jiří Žáček Potvrzení o zániku 031 EX 661/16-182 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 576/11 Petr Poláček Příkaz k úhradě nákladů č.21 031 EX 576/11-107 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 576/11 Eva Poláčková Příkaz k úhradě nákladů č.21 031 EX 576/11-107 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 526/08 Alena Vaňková Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 526/08-66 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 1828/13 Radek Lukáš Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 1828/13-59 16.11.2021 16.12.2021
031 EX 227/19 Josef Valcha Vyrozumění 031 EX 227/19-7+návrh+výzva-30+ex.titul 16.11.2021 16.12.2021

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ