O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Výzvy k vyzvednutí zásilky ...

Výzvy k vyzvednutí zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen a nebylo možné v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena exekutorovi a uložena v sídle Exekutorského úřadu Mělník, kde si ji můžete vyzvednout. Vezměte si s sebou OP či jiný doklad totožnosti.
V případě, že si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (od data vyvěšení na úřední desce), považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Sdělení o doručení zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen, byla Vám doručujícím orgánem zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky. Jelikož jste si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl a doručující orgán nemohl zásilku (písmenosti) vhodit do Vámi užívané domovní či jiné  schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorovi. Písemnosti se tak považují  dle § 49 odst. 4 o.s.ř. posledním dnem této lhůty za doručené. Zásilku (písemnosti) je možné si vyzvednou v sídle exekutorského úřadu. S sebou si vezměte OP či jiný doklad totožnosti. 
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 1561/13 Gabriela Bariová Exekuční příkaz 031 EX 1561/13-41+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1149/16 Rudolf Lacko Exekuční příkaz 0231 EX 1149/16-126+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 13/20 Gabriela Kaplerová Vyrozumění 031 EX 13/20-20+návrh+výzva-22+ex.titul 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 15/20 Marek Havel Vyrozumění 031 EX 15/20-12+návrh+výzva-23+ex.titul 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1246/14 Martin Tomrle Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1246/14-36 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 131/02 Miroslav Pošva Usnesení o ustanovení znalce 031 EX 131/02-222 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 105/15 Věra Harciníková Exekuční příkaz 031 EX 105/15-134+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2486/14 Miroslav Dřízal Exekuční příkaz 031 EX 2486/14-11+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2494/14 Marek Háze Exekuční příkaz 031 EX 2494/14-18+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2559/14 Martin Švarc Exekuční příkaz 031 EX 2559/14-35+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2267/14 Jana Plná Exekuční příkaz 031 EX 2267/14-22+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2230/14 Karel Konopník Exekuční příkaz 031 EX 2230/14-11+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2539/14 Kristýna Vitková Exekuční příkaz 031 EX 2539/14-33+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2258/13 Vratislav Blabolil Příkaz k úhradě nákladůč.9 031 EX 2258/13-74 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 149/20 Martin Mikulenka Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 149/20-74 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 241/21 František Štrupl Vyrozumění 031 EX 241/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 251/21 Martin Vaculík Vyrozumění 031 EX 251/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 245/21 Jan Popelka Vyrozumění 031 EX 245/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2124/14 Jan Ryšavý Exekuční příkaz 031 EX 2124/14-83,85+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1470/14 Vítězslav Slabý Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1470/14-71 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 373/12 Vratislav Vokoun Usnesení o zastavení 031 EX 373/12-146 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 819/04 Taťána Todd Usnesení o zastavení 031 EX 819/04-207 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1897/14 David Urbánek Exekuční příkaz 031 EX 1897/14-33+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1116/12 Tomáš Petrášek Potvrzení o zániku 031 EX 1116/12-53 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2087/14 Martin Šmejkal Exekuční příkaz 031 EX 2087/14-39+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 650/12 Vlasta Mikutová Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 650/12-28 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 282/20 Kateřina Grünerová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 282/20-36 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 560/16 Marek Tichý Příkaz k úhradě nákladů č.6 031 EX 560/16-224 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2224/14 Lucie Červenáková Exekuční příkaz 031 EX 2224/14-27+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1665/15 Václav Leština Potvrzení o zániku 031 EX 1665/15-192 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 38/15 Václav Herko Oznámení 031 EX 38/15-227 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 22/15 Ladislav Beneš Exekuční příkaz 031 EX 22/15-136+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 46/21 František Gondek Vyrozumění 031 EX 46/21-8+návrh+výzva-21+ex.titul+PEX-20 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2239/14 Alois Mandík Exekuční příkaz 031 EX 2239/14-19+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2091/14 Nikola Jarošová Exekuční příkaz 031 EX 2091/14-25+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 50/04 Vladimír Berka Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 50/04-141 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 373/13 Věra Vrbová Usnesení o zastavení 031 EX 373/13-48 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 332/17 Nancy Langová Exekuční příkaz 031 EX 332/17-150 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 991/14 Vítězslav Slabý Potvrzení o zániku 031 EX 991/14-42 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1339/13 Jiří Arvay Potvrzení o zániku 031 EX 1339/13-31 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 367/13 Martin Koníček Potvrzení o zániku 031 EX 367/13-93 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2067/14 Kristýna Pospíšilová Potvrzení o zániku 031 EX 2067/14-35 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 627/12 Karel Doubrava Potvrzení o zániku 031 EX 627/12-41 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1718/14 Soňa Nerpasová Exekuční příkaz 031 EX 1718/14-24+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 197/19 Stanislav Štrupl Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 197/19-88 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 156/16 Petr Huk Exekuční příkaz 031 EX 156/16-119+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 13/20 Gabriela Kaplerová Exekuční příkaz 031 EX 13/20-43+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 236/15 Josef Adámek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 236/15-178 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2107/14 Richard Kovářík Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 2107/14-60 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 670/12 Luděk Kulhánek Oznámení o povolení oddlužení 031 EX 670/12-35 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 669/12 Luděk Kulhánek Oznámení o povolení oddlužení 031 EX 669/12-36 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 671/12 Luděk Kulhánek Oznámení o povolení oddlužení 031 EX 671/12-35 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 672/12 Luděk Kulhánek Oznámení o povolení oddlužení 031 EX 672/12-33 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 4400/15 Karel Doubrava Potvrzení o zániku 031 EX 4400/15-120 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 4716/15 Kamil Koliandr Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 4716/15-101 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 675/14 Václav Fuksa Oznámení všeobecné 031 EX 675/14-156 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1964/14 Markéta Archmannová Exekuční příkaz 031 EX 1964/14-32+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 2094/14 Edita Bľachová Exekuční příkaz 031 EX 2094/14-37+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1290/14 Petr Petický Exekuční příkaz 031 EX 1290/14-58 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 1457/14 Jiří Kvinta Exekuční příkaz 031 EX 1457/14-29+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 216/21 Jana Vidiečanová Vyrozumění 031 EX 216/21-17+návrh+výzva-30+ex.titul+PEX-27+usnesení-16 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 184/17 Jan Ryšavý Exekuční příkaz 031 EX 184/17-200,201+poučení 16.04.2021 16.05.2021
031 EX 49/20 Petra Sklářová Vyrozumění 031 EX 49/20-10+návrh+výzva-22+ex.titul+PEX-46+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1837/14 Luboš Jungwirth Usnesení o zastavení 031 EX 1837/14-35 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1/19 Jan Čepek Usnesení o zastavení 031 EX 1/19-173 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 90/15 Pavel Fiala Exekuční příkaz 031 EX 90/15-47+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 206/14 Ernest Hoško Exekuční příkaz 031 EX 206/14-60+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 71/15 Petr Škota Usnesení o zastavení 031 EX 71/15-129 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 94/21 Miroslav Sakmar Vyrozumění 031 EX 94/21-7+návrh+výzva-17+ex.titul 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 224/14 Ladislav Kutáč Usnesení o zastavení 031 EX 224/14-66 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1704/14 David Oller Usnesení o zastavení 031 EX 1704/14-34 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1341/14 Veronika Lee Exekuční příkaz 031 EX 1341/14-47+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1008/14 Vladimíra Salačová Exekuční příkaz 031 EX 1008/14-32+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1008/14 Petr Salač Exekuční příkaz 031 EX 1008/14-32 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1083/14 Vít Janderka Exekuční příkaz 031 EX 1083/14-34+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 459/14 Vratislav Háša Usnesení o zastavení 031 EX 459/14-60 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 101/21 Bedřich Stoja Vyrozumění 031 EX 101/21-13+návrh+výzva-29+ex.titul+PEX-25+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 209/21 Magdalena Flimelová Vyrozumění 031 EX 209/21-12+návrh+výzva-27+ex.titul+PEX-25+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 85/14 Petr Mikš ml. Příkaz k úhradě nákladů č.10 031 EX 85/14-92 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1/19 Andrea Benková Usnesení o zastavení 031 EX 1/19-173 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1045/14 Pavla Veršová Exekuční příkaz 031 EX 1045/14-47+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 604/12 Gabriela Bariová Exekuční příkaz 031 EX 604/12-43+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 659/14 Gabriela Bariová Exekuční příkaz 031 EX 659/14-46+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 965/14 Jiří Rezek Exekuční příkaz 031 EX 965/14-44+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 900/14 Filip Sýkora Exekuční příkaz 031 EX 900/14-41+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 999/14 David Radoš Exekuční příkaz 031 EX 999/14-22+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1295/14 Michael Devetter Exekuční příkaz 031 EX 1295/14-35+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1676/14 Vojtěch Umlauf Exekuční příkaz 031 EX 1676/14-42+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1135/14 Martin Tomčala Exekuční příkaz 031 EX 1135/14-66+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1851/14 Tereza Kelemenová Exekuční příkaz 031 EX 1851/14-27+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1714/14 Michaela Cimrmanová Exekuční příkaz 031 EX 1714/14-24,26+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1913/15 Martin Cápl Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1913/15-91 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 518/17 Lukáš Branský Usnesení o zastavení 031 EX 518/17-186 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 222/21 David Kroupa Vyrozumění 031 EX 222/21-15+návrh+oprava návrhu+výzva-34+ex.titul+PEX-29 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 222/21 Marek Kroupa Vyrozumění 031 EX 222/21-15+návrh+oprava návrhu+výzva-34+ex.titul+PEX-29+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 196/14 Libor Havlíček Exekuční příkaz 031 EX 196/14-48+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 41/14 Vojtěch Demeter Exekuční příkaz 031 EX 41/14-22+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 462/14 Jiří Michálek Exekuční příkaz 031 EX 462/14-45+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 154/10 Rudolf Jansa Exekuční příkaz 031 EX 154/10-74+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 150/14 Jitka Tomášková Exekuční příkaz 031 EX 150/14-37+poučení 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 420/20 Bc. Adéla Fenclová Potvrzení o zániku 031 EX 420/20-57 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 295/12 Jan Žiga Usnesení o zastavení 031 EX 295/12-40 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1929/13 Jana Karičková Usnesení o zastavení 031 EX 1929/13-58 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 8551/12 Martin Barák Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 851/12-25 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 521/18 Martina Konečná Usnesení o zastavení 031 EX 521/18-85 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 171/17 Valerie Rossbachová Usnesení o zastavení 031 EX 171/17-152 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 2309/15 Martin Barák Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2309/15-130 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 29/20 Růžena Hiermanová Usnesení o zastavení 031 EX 29/20-63 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 4156/15 Jaroslav Bucek Usnesení o zastavení 031 EX 4156/15-180 08.04.2021 08.05.2021
031 EX 1055/14 Dagmar Putíková Exekuční příkaz 031 EX 1055/14-58 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 147/21 David Podzemský Vyrozumění 031 EX 147/21-10+návrh+výzva-26+ex.titul+PEX-20 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 111/21 Tereza Ferencová Vyrozumění 031 EX 111/21-14+návrh+výzva-30+ex.titul+PEX-26+poučení 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 1383/04 Zuzana Demeterová Předvolání k rozvrhovému jednání 031 EX 1383/04-662 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 126/21 Jiří Mokrý Vyrozumění 031 EX 126/21-9+návrh+výzva-20+ex.titul+PEX-19+poučení 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 207/21 Václav Peniak Vyrozumění 031 EX 207/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 172/21 Martina Kliková Vyrozumění 031 EX 172/21-15+návrh+výzva-32+ex.titul+PEX-30 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 138/21 Jaroslav Panocha Vyrozumění 031 EX 138/21-9+návrh+výzva-24+ex.titul+PEX-19,20 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 13/21 Martin Brožík Vyrozumění 031 EX 13/21-8+návrh+výzva-21+ex.titul+PEX-18 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 183/21 Roman Válek Vyrozumění 031 EX 18321-9+návrh+výzva-21+ex.titul+PEX-20 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 80/21 Viola Biharyová Vyrozumění 031 EX 80/21-8+návrh+výzva-20+ex.titul 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 75/21 Roman Pažout Vyrozumění 031 EX 75/21-15+návrh+výzva-26+ex.titul 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 572/20 Petr Velan Vyrozumění 031 EX 572/20-17+návrh+výzva-22+ex.titul 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 130/21 Karol Polc Vyrozumění 031 EX 103/21-8+návrh+výzva-13+ex.titul 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 389/10 Kamil Procházka Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 389/10-94 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 48/21 Erik Hamburg Vyrozumění 031 EX 48/21-8+návrh+výzva-25+ex.titul+PEX-18,20,21+poučení,24 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 468/09 Kateřina Lhotová Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 468/09-53 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 1173/14 Tereza Malárová Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 1173/14-63 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 1929/13 Jana Karičková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1929/13-54 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 183/21 Roman Válek Exekuční příkaz 031 EX 183/21-25 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 25/21 Milan Čureja Vyrozumění 031 EX 25/21-/8+návrh+ex.titul+usnesení-9 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 168/21 Břetislav Šanda Vyrozumění 031 EX 168/21-9+návrh+ex.titul+usnesení-10 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 58/21 Václav Hrdlička Exekuční příkaz 031 EX 58/21-25 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 6097/15 Milan Kuchař Usnesení o zastavení 031 EX 6097/15-133 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 1738/14 Josef Červený Exekuční příkaz 031 EX 1738/14-57+poučení 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 785/12 Iveta Muchová Usnesení o zastavení exekuce 031 EX 785/12-36 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 36/21 Tatiana Dyrynková Vyrozumění 031 EX 36/21-8+návrh+výzva-21+ex.titul+PEX-19+poučení 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 31/21 Ingrid Deméterová Vyrozumění 031 EX 31/21-8+návrh+výzva-21+ex.titul+PEX-19+poučení 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 42/21 František Gajdoš Vyrozumění 031 EX 42/21-8+návrh+výzva-20+ex.titul+PEX-19+poučení 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 58/21 Václav Hrdlička Vyrozumění 031 EX 58/21-8+návrh+výzva-21+ex.titul+PEX-19+poučení 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 181/21 Martin Vaculík Vyrozumění 031 EX 181/21-9+návrh+ex.titul+usnesení-10 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 191/21 Roman Wencl Vyrozumění 031 EX 191/21-9+návrh+ex.titul+usnesení-10 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 187/21 Petr Vávra Vyrozumění 031 EX 187/21-9+návrh+ex.titul+usnesení-10 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 169/21 David Šedina Vyrozumění 031 EX 169/21-9+návrh+výzva-22+ex.titul+PEX-19 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 119/21 Tibor Lenč Vyrozumění 031 EX 119/21-8+návrh+výzva-21+ex.titul+PEX-17 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 71/15 Petr Škota Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 71/15-123 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 671/12 Luděk Kulhánek Oznámení o zahájení insolvenčního řízení 031 EX 671/12-32 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 183/21 Jana Válková Exekuční příkaz 031 EX 183/21-12 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 669/12 Luděk Kulhánek Oznámení o zahájení insolvenčního řízení 031 EX 669/12-33 31.03.2021 30.04.2021
031 EX 518/17 Lukáš Branský Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 518/17-180 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 1383/04 Anna Dementerová Předvolání k rozvrhovému jednání 031 EX 1383/04-662 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 278/20 Martin Vlček Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 278/20-44 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 69/21 Jaroslav Kořínek Vyrozumění 031 EX 69/21-8+návrh+výzva-18+ex.titul+PEX-16 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 292/15 Martin Sochůrek Potvrzení o zániku 031 EX 292/15-183 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 581/20 Jaroslav Vokřál Potvrzení o zániku 031 EX 581/20-38 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 670/12 Luděk Kulhánek Oznámení o zahájení insolvenčního řízení 031EX 670/12 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 672/12 Luděk Kulhánek Oznámení o zahájení insolvenčního řízení 031EX 672/12 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 368/12 Růžena Földešová Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 368/12-38 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 3155/15 Zdeněk Novák Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 3155/15-153+usnesení-154 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 62/15 Jana Frenclová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 62/12-38 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 176/11 Jana Frenclová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 176/11-37 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 1149/16 Rudolf Lacko Exekuční příkaz 031 EX 1149/16-126+poučení 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 206/14 Ernest Hoško Exekuční příkaz 031 EX 206/14+poučení 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 26/20 Michal Saibic Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 26/20-68 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 146/21 Albert Podraný Vyrozumění 031 EX 146/21-10+návrh+výzva-25+ex.titul+PEX-19 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 220/21 Natálie Starzyková Vyrozumění 031 EX 220/21-8+návrh+výzva-22+ex.titul+PEX-19+poučení 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 894/14 Dana Spáčilová Exekuční příkaz 031 EX 894/14-61+poučení 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 46/19 Lukáš Kettner Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 46/19-89 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 44/21 Lubomír Gaube Vyrozumění 031 EX 44/21-8+návrh+výzva-20+ex.titul+PEX-18+poučení 25.03.2021 24.04.2021
031 EX 356/12 Alexandra Míčková Exekuční příkaz 031 EX 356/12-106+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1059/18 Vlasta Šušmanová Usnesení o zastavení 031 EX 1059/18-103 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 87/12 Radmila Ridajová Usnesení o zastavení 031 EX 87/12-37 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 392/07 Karel Gutwald Usnesení o zastavení 031 EX 392/07-64 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 168/14 Jan Vaněk Usnesení o zastavení 031 EX 168/14-34 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 643/17 Marcel Vyskočil Usnesení o zastavení 031 EX 643/17-185 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 924/14 Vendula Rychlá Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 924/14-55 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 643/14 Arnošt Hudec Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 643/14-53,54 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1005/12 Andrea Šedivá Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 1005/12-93 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 183/21 Jana Válková Exekuční příkaz 031 EX 183/21-20+vyrozumění-9 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1245/17 Michal Dvořák Odpověď na žádost 031 EX 1245/17-150 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 2076/15 Václav Kroutil Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2076/15-224 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 731/09 Renáta Kešelová Usnesení o zastavení 031 EX 731/09-40 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 583/20 Ondřej Němec Vyrozumění 031 EX 583/20-11+návrh+výzva-22+ex.titul 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 39/20 Jaroslav Štohanzl Exekuční příkaz 031 EX 39/20-56+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1154/17 Andrea Baníková Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 1154/17-147+usnesení-145,146 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 137/15 Luděk Skopal Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 137/15-148 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 171/20 Lucie Černá Exekuční příkaz 031 EX 171/20-78+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1146/13 Renata Mentlíková Exekuční příkaz 031 EX 1146/13-54+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 784/12 Renata Mentlíková Exekuční příkaz 031 EX 784/12-42+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1133/18 Miroslav Hluško Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 1133/18-102 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1262/15 Roman Šichta Potvrzení o zániku 031 EX 1262/15-171 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 405/06 Roman Plass Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 405/06-91 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 206/21 Petr Kovesligel Vyrozumění 031 EX 206/21-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1384/13 Karolína Kropáčková Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 1384/13-60+žádost-59 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 674/11 Petr Kohout Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 674/11-41 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1669/16 Radek Mrtynek Potvrzení o zániku 031 EX 1669/16-157 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 2235/15 Václav Jiterský Exekuční příkaz 031 EX 2235/15-162+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 312/15 Martin Rumler Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 312/15-172 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 135/07 Antonín Kovařík Usnesení o zrušení příkazu 2x 031 EX 135/07-46,47 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 34/08 Jaroslav Hlaváč Usnesení o změně účastníků 031 EX 34/08-475 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 924/14 Vendula Rychlá Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 924/14-53 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1847/13 Tereza Poláková Exekuční příkaz 031 EX 1847/13-44+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 1057/12 Peter Pytka Exekuční příkaz 031 EX 1057/12-36+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 116/04 Renata Giňová Usnesení o rozvrhu 031 EX 116/04-759 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 265/19 Věra Mojžíšová Exekuční příkaz 031 EX 265/19-68+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 86/19 David Svašek Exekuční příkaz 031 EX 86/19-154+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 676/17 Martin Hanák Usnesení 19 EXE 1876/2017-39 Okresní soud Brno-venkov 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 881/17 Pavel Pasičnyj Příkaz k úhradě nákladů č.14 031 EX 881/17-202 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 838/17 David Vláčil Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 838/17-153 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 811/16 Michal Vít Potvrzení o zániku 031 EX 811/16-158 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 223/20 Dominik Černý Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 223/20-62 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 4/13 Marcela Hošková Exekuční příkaz 031 EX 4/13-30+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 359/12 Ladislava Gábrišová Exekuční příkaz 031 EX 359/12-38+poučení 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 356/12 Gabriela Hanykýřová Exekuční příkaz 031 EX 356/12-106 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 5843/15 Jan Storch Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 5843/15-123 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 627/12 Karel Doubrava Usnesení o zrušení 031 EX 627/12-39 19.03.2021 18.04.2021
031 EX 379/19 Vladislav Černý Potvrzení o zániku 031 EX 379/19-85 19.03.2021 18.04.2021

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ