O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Výzvy k vyzvednutí zásilky ...

Výzvy k vyzvednutí zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen a nebylo možné v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena exekutorovi a uložena v sídle Exekutorského úřadu Mělník, kde si ji můžete vyzvednout. Vezměte si s sebou OP či jiný doklad totožnosti.
V případě, že si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (od data vyvěšení na úřední desce), považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Sdělení o doručení zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen, byla Vám doručujícím orgánem zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky. Jelikož jste si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl a doručující orgán nemohl zásilku (písmenosti) vhodit do Vámi užívané domovní či jiné  schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorovi. Písemnosti se tak považují  dle § 49 odst. 4 o.s.ř. posledním dnem této lhůty za doručené. Zásilku (písemnosti) je možné si vyzvednou v sídle exekutorského úřadu. S sebou si vezměte OP či jiný doklad totožnosti. 
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 1991/16 Renáta Jenišová, obecný zmocněnec Potvrzení o zániku 031 EX 1991/16-245 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 618/14 Jakub Šifta Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 618/14-100 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 174/07 Petr Hozman Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 174/07-72 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 689/18 David Vymlátil Exekuční příkaz 031 EX 689/18-52+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 285/17 Naděžda Krausová Exekuční příkaz 031 EX 285/17-92+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 656/18 David Holub Usnesení o zastavení 031 EX 656/18-59 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 205/17 Štěpán Sikora Exekuční příkaz 031 EX 205/17-84+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 793/11 Bohumil Vrána Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 793/11-65+usnesení-67,68,69 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 552/12 Jiřina Janečková Exekuční příkaz 031 EX 552/12-41+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1832/13 Marie Motyčková Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 1832/13-108 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 793/11 Monika Vránová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 793/11-65+usnesení-67,68,69 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1977/13 Petr Martinec Příkaz k úhradě nákladů č.23 031 EX 1977/13-511 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 460/18 Josef Campr Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 460/18-88 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 2684/14 Erich Roman Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2684/14-25+usnesení-27,28 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1328/17 Jiří Ondřich Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1328/17-81 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1168/12 Julius Turko Exekuční příkaz 031 EX 1168/12-43+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1042/18 Petr Plocek Exekuční příkaz 031 EX 1042/18-50+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1150/17 Jan BruckMüller Exekuční příkaz 031 EX 1150/17-66 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1547/15 Karel Zunt Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1547/15-77+usnesení-76 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 530/11 Jiří Immer Exekuční příkaz 031 EX 530/11-32+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 684/11 Jiří Immer Exekuční příkaz 031 EX 684/11-26+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 341/09 Pavel Šípal Předvolání k rozvrhovému jednání 031 EX 341/09-212 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 3524/15 Irena Vaňáková Exekuční příkaz 031 EX 3524/15-79+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1147/17 Veronika Polišenská Exekuční příkaz 031 EX 1147/17-118 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 142/06 Miloš Matoušek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 142/06-215 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 193/12 Miroslav Mandík Příkaz k úhradě nákladů č.6 031 EX 193/12-50 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 193/12 Marie Mandíková Příkaz k úhradě nákladů č.6 031 EX 193/12-50 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1794/14 Kateřina Panovcová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1794/14-35+usnesení-38 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1447/16 Lucie Gottwaldová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1447/16-155 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 301/17 Emil Dlabaja Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 301/17-90,91 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 428/10 Jiří Langr Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 428/10-70 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 744/18 František Gondek Exekuční příkaz 031 EX 744/18-52+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 206/11 Vladimír Šnýdl Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 206/11-173 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 206/11 Alena Šnýdlová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 206/11-173 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1755/15 Jiří Kopecký Potvrzení o zániku 031 EX 1755/15-98 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 682/18 Eduard Kováč Exekuční příkaz 031 EX 682/18-60+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 2124/14 Jan Ryšavý Exekuční příkaz 031 EX 2124/14-77+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1832/13 Josef Dudi Usnesení o uložení pokuty-zaměstnavatel 031 EX 1832/13-108 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 860/12 Pavlína Brůhová Exekuční příkaz 031 EX 860/12-28+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 305/12 Pavlína Brůhová Exekuční příkaz 031 EX 305/12-22+poučneí 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 2398/13 Jan Šidelka Usnesení o zastavení 031 EX 2398/13-60 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 2398/13 Marie Šidelková Usnesení o zastavení 031 EX 2398/13-60 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 356/14 Josef Franěk Usnesení o zastavení 031 EX 356/14-61 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 494/17 Alexandr Kudrnáč Exekuční příkaz 031 EX 494/17-85+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 163/11 DREMA Klima s.r.o. Žádost o sdělení, proč nedochází ke srážkám 031 EX 163/11-41 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 843/17 Veronika Annette Choutková Exekuční příkaz 031 EX 843/17-82 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 19/12 Stanislav Baxa Exekuční příkaz 031 EX 19/12-50+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 588/16 Jakub Melc Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 588/16-192 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 460/18 Josef Campr Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 460/18-84 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 260/18 Andrea Kuchtová Usnesení o ustanovení znalce 031 EX 260/18-62 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1196/18 Jiří Herbe Exekuční příkaz 031 EX 1196/18-26 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 844/17 Jan Válka Exekuční příkaz 031 EX 844/17-70+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1622/15 Petr Grozanič Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1622/15-93 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 861/10 Martin Zela Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 861/10-28 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 5716/15 Simona Němcová Exekuční příkaz 031 EX 5716/15-117+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1209/17 Michaela Havelková Vyrozumění 031 EX 1209/17-9+návrh+výzva-87+ex.titul+PEX-83+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 2658/14 Jakub Vyhlas Exekuční příkaz 031 EX 2658/14-20+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 244/14 Lukáš Hrabě Exekuční příkaz 031 EX 244/14-49+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 231/10 David Kouba Exekuční příkaz 031 EX 231/10-34+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 184/17 Jan Ryšavý Exekuční příkaz 031 EX 184/17-135+poučení 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 441/07 Jiří Pražák Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 441/07-90+usnesení-92,93,94,95 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 37/18 Veronika Čarná Exekuční příkaz 031 EX 37/18-60 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 126/19 Stanislava Kačenová Vyrozumění 031 EX 126/19-14+návrh+oprava návrhu+výzva-39+ex.titul+PEX-35,36 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 186/18 Jiří Chrobok Exekuční příkaz 031 EX 186/18-66 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 1785/13 Martin Pastorek Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 1785/13-92 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1952/15 Jaroslav Frk Potvrzení o zániku 031 EX 1952/15-84 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1303/17 Jiří Hendrych Exekuční příkaz 031 EX 1303/17-71+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 269/17 Zdeněk Hrdý Exekuční příkaz 031 EX 269/17-81+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 360/17 Tomáš Zoubek Exekuční příkaz 031 EX 360/17-60+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 578/17 Pavel Ptáček Exekuční příkaz 031 EX 578/17-87+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 814/18 Darina Kramářová Exekuční příkaz 031 EX 814/18-38+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 944/18 Petr Křesťan Exekuční příkaz 031 EX 944/18-57+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 880/18 Jakub Vyhlas Exekuční příkaz 031 EX 880/18-57+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 633/18 Jana Simonidesová Exekuční příkaz 031 EX 633/18-55 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 670/18 Lukáš Havlíček Exekuční příkaz 031 EX 670/18-50 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 670/18 Veronika Havlíčková Exekuční příkaz 031 EX 670/18-50 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 332/13 Tomáš Dittrich Exekuční příkaz 031 EX 332/13-58+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 778/11 Luboš Hrdlička Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 778/11-4 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 317/17 Veronika Rybárová Exekuční příkaz 031 EX 317/17-68 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1160/17 Erik Vondrášek Exekuční příkaz 031 EX 1160/17-83+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1547/15 Karel Zunt Exekuční příkaz 031 EX 1547/15-67 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1547/15 Karel Zunt Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 1547/15-68 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 282/09 Ing. Arnošt Balcar Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 282/09-85+usnesení o zrušení-87 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1249/14 Aleš Sedlák Usnesení o zastavení 031 EX 1249/14-57 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 475/18 Markéta Jersenská Exekuční příkaz 031 EX 475/18-67 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 3602/15 Josef Štětkář Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 3602/15-96 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 92/15 Blanka Stibichová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 92/15-120 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 185/17 Václav Králík Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 185/17-126 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 334/17 Michal Gálik Exekuční příkaz 031 EX 334/17-90+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 879/17 Miloš Kubišta Exekuční příkaz 031 EX 879/17-86+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1057/17 Jaroslav Bosák Exekuční příkaz 031 EX 1057/17-66+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 151/18 Renata Kavalíková Exekuční příkaz 031 EX 151/18-96+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 151/18 Václav Punda Exekuční příkaz 031 EX 151/18-96+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1147/17 Veronika Polišenská Exekuční příkaz 031 EX 1147/17-110,111 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 720/18 Jiří Vítek Exekuční příkaz 031 EX 720/18-53+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 687/18 Dominik Fetr Exekuční příkaz 031 EX 687/18-46 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 102/18 Petr Vodička Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 102/18-108+usnesení-109,110 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 295/08 Jaromír Melchr Potvrzení o zániku 031 EX 295/08-90 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 2272/15 Gabriela Nová Exekuční příkaz 031 EX 2272/15-86 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 499/04 Miroslav Haidl Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 499/04-138 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 693/16 Michaela Oračková Usnesení o zastavení 031 EX 693/16-108 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1429/13 Lenka Zankerová Exekuční příkaz 031 EX 1429/13-69+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 5876/15 Antonín Balzer Exekuční příkaz 031 EX 5876/15-149+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 4508/15 Robert Demeter Exekuční příkaz 031 EX 4508/15-58+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 533/12 David Kvíčala Exekuční příkaz 031 EX 533/12-63+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 393/11 Miloslav Zubr Exekuční příkaz 031 EX 393/11-62+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1217/16 Monika Trochová Exekuční příkaz 031 EX 1217/16-60+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1597/16 David Pokoba Exekuční příkaz 031 EX 1597/16-114+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 635/15 Veronika Gaborová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 635/15-94+usnesení o zručení-95 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 4781/15 Zbyněk Gyšov Exekuční příkaz 031 EX 4781/15-87+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1243/16 Jana Podrazilová Potvrzení o zániku 031 EX 1243/16-109 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1268/17 Michael Goldmann Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1268/17-67 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1052/16 Gabriela Vodičková Exekuční příkaz 031 EX 1052/16-98 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 675/16 Edita Kamenská Exekuční příkaz 031 EX 675/16-92+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 811/16 Michal Vít Exekuční příkaz 031 EX 811/16-86+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 250/15 Ladislav Markovič Exekuční příkaz 031 EX 250/15-91+poučení 10.05.2019 09.06.2019
031 EX 1009/16 Lukáš Lacina Exekuční příkaz 031 EX 1009/16-116,117+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1200/18 Tomáš Kollár Vyrozumění 031 EX 1200/18-8+návrh+výzva-13+ex.titul 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1204/14 Matěj Renč Exekuční příkaz 031 EX 1204/14-49+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 981/18 František Géczi Usnesení o částečném zastavení 031 EX 981/18-48 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 112/19 Lukáš Varga Exekuční příkaz 031 EX 112/19-25+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 286/16 Jakub Páviš Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 286/16-128 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 5976/15 Jan Jirkovský Exekuční příkaz 031 EX 5976/15-140+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 17/19 Marek Martan Vyrozumění 031 EX 17/19-5+návrh+výzva-19+ex.titul 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 325/06 Tomáš Procházka Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 325/06-110 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 757/13 David Čadek Potvrzení o zániku 031 EX 757/13-52 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1665/15 Václav Leština Exekuční příkaz 031 EX 1665/15-105 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 2690/14 Dana Szitaiová Potvrzení o zániku 031 EX 2690/14-30 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1080/17 Monika Blaževičová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1080/17-110 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 5925/15 Jiřina Pátková Usnesení o zastavení 031 EX 5925/15-115 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 33/16 Jana Bečvářová Exekuční příkaz 031 EX 33/16-118 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 732/16 Martina Krásná Exekuční příkaz 031 EX 732/16-59+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 977/16 Barbora Berkyová Exekuční příkaz 031 EX 977/16-75,76+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 67/18 Daniel Šumbera Usnesení o opravě 031 EX 67/18-77 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 524/18 Martin Goth Potvrzení o zániku 031 EX 524/18-48 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 148/06 Vratislav Benda Usnesení o zastavení 031 EX 148/06-75 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 6034/15 Klára Hahnová Exekuční příkaz 031 EX 6034/15-68+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1253/16 Irena Steinlaufová Exekuční příkaz 031 EX 1253/16-194 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1595/16 Kateřina Procházková Potvrzení o zániku 031 EX 1595/16-137 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 4585/15 Lada Karlová Potvrzení o zániku 031 EX 4585/15-105 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 583/11 Mareš Antoš Usnesení o zastavení 031 EX 583/11-48 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1205/18 Petr Pilař Usnesení 4 EXE 1485/2018-22 Okresní soud v Mělníku 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 863/16 Václav Kotal Exekuční příkaz 031 EX 863/16-85+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 758/16 Radek Kopeček Exekuční příkaz 031 EX 758/16-118+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1553/16 Marek Janeček Exekuční příkaz 031 EX 1553/16-104+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 369/14 Ivan Straka Exekuční příkaz 031 EX 369/14-32+poučení 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 934/16 Jakub Lešek Exekuční příkaz 031 EX 934/16-131 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 693/16 Michaela Oračková Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 693/16-102 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 423/06 Michal Boháč Usnesení o zastavení 031 EX 423/06-74 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1442/16 Nikola Grožajová Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 1442/16-130 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1253/16 Irena Steinlaufová Usnesení o ustanovení znalce 031 EX 1253/16-192 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 1198/17 Miloslava Roubalová Exekuční příkaz 031 EX 1198/17-76 03.05.2019 02.06.2019
031 EX 939/16 David Svítil Exekuční příkaz 031 EX 939/16-98 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 5478/15 Šárka Michlová Exekuční příkaz 031 EX 5478/15-108+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 4554/15 Gabriela Bubelová Exekuční příkaz 031 EX 4554/15-64+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 6104/15 Drahomír Kittnar Exekuční příkaz 031 EX 6104/15-130+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 756/18 Jiří Švarc Usnesení o zastavení 031 EX 756/18-55 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 32/19 Karel Fic Vyrozumění 031 EX 32/19-18+návrh+výzva-29+ex.titul 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 42/19 Petr Fic Vyrozumění 031 EX 42/19-3+návrh+výzva-15+ex.titul 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 3732/15 Vlastimil Fischer Exekuční příkaz 031 EX 3732/15-66+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 1631/16 Eva Štarhová Exekuční příkaz 031 EX 1631/16-62+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 112/19 Lukáš Varga Vyrozumění 031 EX 112/19-9+návrh+výzva-20+ex.titul+PEX-16 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 4598/15 Petra Šauerová Exekuční příkaz 031 EX 4598/15-71+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 208/16 Karel Polívka Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 208/16-112 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 4716/15 Kamil Kolindr Exekuční příkaz 031 EX 4716/15-55+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 4791/15 Denisa Strangmüllerová Exekuční příkaz 031 EX 4791/15-100+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 4979/15 René Barvínek Exekuční příkaz 031 EX 4979/15-67+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 5116/15 Petr Kovesligel Exekuční příkaz 031 EX 5116/15-71+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 5566/15 František Jiříkovský Exekuční příkaz 031 EX 5566/15-94+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 5756/15 Jan Čmerda Exekuční příkaz 031 EX 5756/15-136+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 5545/15 Miloslava Fuksová Exekuční příkaz 031 EX 5545/15-106+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 123/16 Daniel Berky Exekuční příkaz 031 EX 123/16-107+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 13/16 Tomáš Valášek Exekuční příkaz 031 EX 13/16-72+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 499/14 David Tobišek Potvrzení o zániku 031 EX 499/14-29 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 91/19 Emil Delkov Vyrozumění 031 EX 91/19-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 408/16 Andrea Bruštíková Exekuční příkaz 031 EX 408/16-86+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 412/16 Erika Šlesingerová Exekuční příkaz 031 EX 412/16-104+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 6123/15 Pavlína Vopatová Exekuční příkaz 031 EX 6123/15-60+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 115/19 Jiří Lis Vyrozumění 031 EX 115/19-10+návrh+výzva-19+ex.titul+PEX-17 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 6142/15 Tomáš Kutílek Exekuční příkaz 031 EX 6142/15-78+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 142/19 Jaroslav Paseka Vyrozumění 031 EX 142/19-13+návrh+výzva-26+ex.titul+PEX-22,23 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 135/19 Karel Kaul Vyrozumění 031 EX 135/19-7+návrh+výzva-18+ex.titul+PEX-17 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 134/19 Patrik Balšánek Vyrozumění 031 EX 134/19-7+návrh+výzva-18+PEX-16+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 92/19 David Voráček Vyrozumění 031 EX 92/19-7+návrh+výzva-19+ex.titul 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 71/19 Petr Horešovský Vyrozumění 031 EX 71/19-7+návrh+výzva-19+ex.titul 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 1150/16 Pavel Rydval Exekuční příkaz 031 EX 1150/16-97+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 1295/17 Eva Stařinská Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 1295/17-102 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 1337/16 Veronika Bílá Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 1337/16-75 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 32/08 Milan Tahavský Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 32/08-102+usnesení-104,105,106 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 304/11 Marek Žampach Usnesení o zastavení 031 EX 304/11-146 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 393/12 František Šeba Usnesení o zastavení 031 EX 393/12-50 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 396/12 Daniel Škorník Usnesení o zastavení 031 EX 396/12-39 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 495/12 Jaroslav Hout Usnesení o zastavení 031 EX 495/12-43 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 993/12 Božena Širmarová Usnesení o zastavení 031 EX 993/12-40 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 205/12 Alena Albrechtová Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 205/12-73 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 46/19 Lukáš Kettner Vyrozumění 031 EX 46/19-7+návrh+výzva-18+ex.titul 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 67/18 Daniel Šumbera Usnesení 031 EX 67/18-70,73 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 2091/15 Jaroslav Šťasta Exekuční příkaz 031 EX 2091/15-116 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 812/16 Dušan Pacejka Exekuční příkaz 031 EX 812/16-88+poučení 26.04.2019 26.05.2019
031 EX 939/16 David Svítil Exekuční příkaz 031 EX 939/16-95+poučení 26.04.2019 26.05.2019

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ