O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Výzvy k vyzvednutí zásilky ...

Výzvy k vyzvednutí zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen a nebylo možné v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena exekutorovi a uložena v sídle Exekutorského úřadu Mělník, kde si ji můžete vyzvednout. Vezměte si s sebou OP či jiný doklad totožnosti.
V případě, že si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (od data vyvěšení na úřední desce), považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Sdělení o doručení zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen, byla Vám doručujícím orgánem zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky. Jelikož jste si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl a doručující orgán nemohl zásilku (písmenosti) vhodit do Vámi užívané domovní či jiné  schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorovi. Písemnosti se tak považují  dle § 49 odst. 4 o.s.ř. posledním dnem této lhůty za doručené. Zásilku (písemnosti) je možné si vyzvednou v sídle exekutorského úřadu. S sebou si vezměte OP či jiný doklad totožnosti. 
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 1139/13 Otto Jordán Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 č.2 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 456/11 Radoslav Černý Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018 031 EX 456/11 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 347/12 Karel Kerda Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 347/12-41 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 1703/16 Martin Špaček, Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 č.2 031 Ex 1703/16 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 888/12 Pavel Pagač Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 888/12-49 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 892/11 Jana Streckerová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 031 Ex 892/11-39 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 4938/15 Michal Říha Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 4938/15-92 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 137/19 Michal Říha Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 137/19-32 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 701/12 Marie Surmayová Usnesení o zastavení exekuce –bez nákladů 031 Ex 701/12-45 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 1176/13 Ludovít Krutil Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 č.2+usnesení 031 Ex 1176/13-58 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 232/14 Eva Suchánková Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 Ex 232/14-52 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 308/12 Radoslav černý Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 Ex 308/12-24 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 891/12 Martin Švarc Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 891/12-52 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 870/12 Radoslav Černý Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 Ex 870/12-24 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 1317/13 Ivan Marek Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 Ex 1317/13-39 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 1425/13 Eva Suchánková Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 Ex 1425/13-62 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 899/12 Daniel Prousa Exekuční příkaz nezaměstnanost 2018+poučení 031 EX 899/12-58 12.07.2019 11.08.2019
31 EX 209/12 Radoslav Černý Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 Ex 209/12-30 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 522/14 Miroslav Baláž Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení ex.-Z pověření 031 Ex 522/14-39 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 1315/15 Helena Kuželová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 Ex 1315/15-108 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 399/09 Antonín Loži Exekuční příkaz+ poučení 031 Ex 399/09-42 12.07.2019 11.08.2019
031 EX 1439/16 Jaromir Klega Usnesení o příklepu 2013 031 EX 1439/16-178 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 2584/14 Lenka Svobodová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 2584/14-36 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 250/12 Antonín Vlček Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 250/12-67 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 250/12 Romana Vlčková Exekuční příkaz srážkami ze mzdy +poučení 031EX 250/12-67 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 1113/16 Lukáš Zeman Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018č.2+usnesení 031EX 1113/16-100,101,102 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 164/12 Zdeněk Vyšinský Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 164/12-46 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 287/10 Dana Tylová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 287/10-43 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 831/15 Daniel Prousa Exekuční příkaz nezaměstnanost 2018+poučení 031 EX 831/15 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 282/09 Ing. Arnošt Balcar Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 2535/14 František Tříska Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce-Z pověření 031 EX 2535/14-27 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 1688/15 František Trilč Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018č.2 031 EX 1688/15-101 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 224/19 Jiří Kováč Vyrozumění –návrh, výzva,PEX,+poučení 031 EX 224/19-9,19,17 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 648/10 Andrej Huňák Usnesení o zastavení exekuce-bez nákladů 031 EX 648/10-50 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 819/12 Dana Bohdalová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 819/12-30 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 1121/12 Václav Rajman Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 1121/12-36 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 633/17 Iva Petrásková Exekuční příkaz nezaměstnanost 2018+poučení 031 EX 633/17 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 5716/15 Simona Němcová. Exekuční příkaz nemocenská 2018+poučení 031 EX 5716/15-121 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 2076/16 Daniel Král Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 2076/16-113 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 1449/17 Petr Adámek. Usnesneí o příklepu 2013, 031 EX 1449/17-147 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 832/11 Renáta Jungmannová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 832/11-96 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 912/13 Eva Suchánková Exekuční příkaz +poučení 031 EX 912/13-71 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 2452/14 Veronika Vlčková Exekuční příkaz 031 EX 2452/14-15 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 889/14 Jan Már Exekuční příkaz+poučení 031 EX 889/14-23 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 573/12 Lucie Hladíková Usnesení o zastavení 031 Ex 573/12-51 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 560/16 Marek Tichý Příkaz k úhradě nákladů exekuce č.5 031 EX 560/16-145 11.07.2019 10.08.2019
031 EX 2439/15 Jaromír Srb Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018+usnesení 031 EX 2439/15-79 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 4814/15 Marcela Kraus Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 4814/15-103 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 683/11 Emil Ježek Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 č.6 031 EX 683/11-42 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 1683/13 Ondřej Prošek Exekuční příkaz nezaměstnanost 2018+poučení 031 EX 1683/13-70 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 428/11 Martin Janda Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018 031EX 428/11-56 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 204/19 Edmund Klein Vyrozumění, návrh, výzva 031 EX 204/19-15,38, PEX-36 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 1771/16 Lukáš Sommer Exekuční příksaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 1771/16-81 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 881/17 Pavel Pasičnyj Příkaz k úhradě nákladů exekuce2018 031EX 881/17-123 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 144/16 Petr Gerner Usnesení o zastavení exekuce 031 EX 144/16-113 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 217/19 Jan Slepčík Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 217/19-42 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 217/19 Jan Slepčík Vyrozumění, návrh, výzva, PEX 031EX 217/19-15,39,38 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 219/19 Petra Zimmelová Vyrozumění, návrh, výzva 031 EX 219/19-15,44,PEX-27,42 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 344/11 Jitka Hrušková Exekuční příkaz z účtu 2018 031 EX 344/11-35 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 609/11 Gabriela Jandová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 609/11-51 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 428/11 Gabriela Jandová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 428/11-56 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 1100/12 David Lukášek Exekuční příkaz + poučení 031 EX 1100/12 08.07.2019 07.08.2019
031 EX 264/19 Annou Mariančikovou Oznámění 031 EX 264/19-2 03.07.2019 02.08.2019
031 EX 1442/16 Nikola Grožajová Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 1442/16-16 03.07.2019 02.08.2019
031 EX 2076/16 Daniel Král Usnesení o uložení pokuty-zaměstnavatel 031 EX 2076/16-109 03.07.2019 02.08.2019
031 EX 1171/12 Petr Houlík Odpoveď na žádost 031EX 1117/12-37 03.07.2019 02.08.2019
031 EX 564/12 Richard Vejtruba Exekuční příkaz ze mzdy 2018+poučení 031 EX 564/12-58 03.07.2019 02.08.2019
031 EX 2431/13 Jan Gürtler Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 2431/13-85 03.07.2019 02.08.2019
031 EX 26/17 Emil Tesař Exekuční příkaz ze mzdy 2018 poučení 031 EX 26/17-138 03.07.2019 02.08.2019
031 EX 603/11 Martin Dzurko Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018 031 EX 603/11-141 03.07.2019 02.08.2019
031 EX 206/11 Alena Šnýdlová Usnesneí o rozvrhu 031 EX 206/11-180 03.07.2019 02.08.2019
031 EX 609/11 Martin Janda Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018 031EX 609/11-51 03.07.2019 02.08.2019
031 EX 18/14 Jiří Novotný Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 18/14-78 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 827/11 Luboš Kohout Exekuční příkaz z účtu 2018+poučení 031 EX 827/11-36 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 268/11 Marcela Vejtrubová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 268/11-70 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 268/11 Richard Vejtruba Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 268/11-70 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 268/11 Richard Vejtruba Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 268/11-67 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 268/11 Marcela Vejtrubová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 268/11-67 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 392/11 Marcela Vejtrubová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018 031EX 392/11-81 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 392/11 Richard Vejtruba Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 392/11-81 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 392/11 Marcela Vejtrubová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 392/11-79 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 564/12 Marcela Vejtrubová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 564/12-58 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 564/12 Marcela Vejtrubová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 564/12-61 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 564/12 Richard Vejtruba Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 564/12-61 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 87/11 Julius Rác Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 87/11-45 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 357/12 Marie Filišteinová Exekuční příkaz nezaměstnanost 2018+poučení 031 EX 357/12-53 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 239/09 Josef Bučok Usnesení o zastavení exekuce-bez nákladů 031EX 239/09-873 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 603/11 Milan Dzurko Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018 031EX 603/11-141 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 5931/15 Petr Markovský Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 5931/15--100 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 912/10 Miroslaw Woskowicz Exekuční příkaz +poučení 031 EX 912/10-27 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 2107/16 Martina Martinová Exekuční příkaz 031 EX 2107/16-191 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 610/10 Kateřina Hulínská Exekuční příkaz 031 EX 610/10-70 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 804/10 Kateřina Hulínská Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 804/10-32 02.07.2019 01.08.2019
031 EX 527/18 Filip Madaras Exekuční příkaz nezaměstnanost 2018+poučení 031EX 527/18-69 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 842/18 Jiří Petera Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 842/18-60 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 2198/14 Milan Kubový Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 2198/14 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 216/19 Tomáš Láznička Vyrozumění o zahájení exekuce 2018, návrh, usnesení 031EX 216/19-7,8 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 108/19 Richard Jurist Vyrozumění, návrh, výzva 031ex 108/19-11,29 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 52/19 Jana Studená Vyrozumění, návrh, výzva-031 EX 52/19-9,29 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 3920/15 Roman Dunko Exekuční příkaz nezaměstnanost 2018+poučení 031EX 3920/15-74 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 6040/15 Nikol Borovičková Ussnesení o zastavení exekuce 031 EX 6040/15-97 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 1196/18 Jiří Herbe Vyrozumění ,návrh, výzva ,PEX,031EX 1196/18-15,33,26,27 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 575/04 Antonín Dušek Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018, 2018 031EX 575/04-229 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 128/19 Jaroslav Fottr Vyrozumění, návrh, oprava návrhu-výzva 031 EX 128/19-16,37 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 133/15 Tomáš Pučelík Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 133/15-136 01.07.2019 31.07.2019
031 EX 137/19 Michal Říha Vyrozumění –návrh, výzva, 031 ex 137/19-7,24 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 356/15 David Svoboda. Usnesneí exekuce 031 EX 356/15-126 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 84/10 Anna Bariová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX -84/10-61 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 84/19 zast. Iva Mizlerová Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce-Z pověření 031 EX 84/19-72 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 136/06 Josef Bari Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 136/06-115 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 74/03 Ing. Josef Bartoš Krajský soud v Ústí nad Labem 031 Ex 74/03 Usn. 14 Co 61/2019-30 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 2100/13 Josef Bari Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 2100/13-56 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 414/02 Luděk Poslušný Exekuční příkaz z účtu 2018 031 EX 414/02-127 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 84/10 Josef Bari Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 84/10-61 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 1342/17 Michal Vaněk, Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 1342/17-78 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 2425/14 Tomáš Kellnar Usnesení o zastavení exekuce 031 EX 2425/14-21 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 182/19 Martina Kebrlová Vyrozumění, návrh, výzva 031 EX 182/19-7,19,PEX-18 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 861/10 Martin Zela Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018+usnesení 031 EX 861/10-30,32 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 1025/16 Stanislav Sedlák Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 1025/16-88 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 1775/13 Jana Kubinová Usnesení o zrušení příkazu 1775/13-104 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 341/09 Pavel Šípal Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018-dražba 031Ex 341/09-213 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 328/17 Lubica Vítová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018č.1 031 EX 328/17-81 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 639/18 Ivana Šandová Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce –z pověření 031EX-639/18 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 824/10 Josef Bari Exekuční příkaz srážkami ze mzdy +poučení 031 EX 824/10-46 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 1439/16 Jaromir Klega Dražební vyhláška 2013, elektronická dražba 031EX 1439/16-145 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 136/06 Anna Bariová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 Ex 136/06-115 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 695/11 Jaromír Blažek Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 ex 695/11-110 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 154/09 Jitka Haltmarová Kotalíková Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 154/09-69 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 695/11 Eva Garabíková Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 695/11-110 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 1610/16 Daniel Jiřička Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 20118+poučení 031 EX 1610/16-127 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 834/18 Radek Novák Exwekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031X 834/18-39 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 124/09 Leopold Kovács Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 124/09 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 1194/14 Zdenka Kleinhamplová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 č.3 031EX 1194/14-56,54,55 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 879/09 Ladislav Cingel Exekuční příkaz penzijní připojištění 2018+poučení 031 EX 879/09-60,61 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 317/10 Martin Stáňo Výzva k označení majetku a zastavení exekuce 031 EX 317/10-79 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 2274/14 Daniel Polák Exekuční příkaz nezaměstnanost 2018+poučení 031 EX 2274/14-40 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 1290/15 Adam Doubic Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 1290/15-121 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 1373/16 Daniel Polák Exekuční příkaz nezměstnanost2018+poučení 031EX 1373/16-93 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 701/12 Marie Surmayová Příkaz kúhradě nákladů exekuce 2018 č.2 031 EX 701/12-42 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 244/51 Lukáš Hrabě Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 244/14-51 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 528/14 Vladimír Heller Exekuční příkaz se srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 528/14-29 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 19/08 Martin Lhoták Exekuční příkaz se srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 19/08-62 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 5914/15 Martin Lhoták Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce-z pověření 031 EX 5914/14-90 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 5914/15 Michal Šuťák Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce-z pověření 031 EX 5914/14-90 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 1337/16 Veronika Bílá Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 č.6 +usnesení 031EX 1337/16-85 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 4169/15 Dagmar Kováčová Usnesení o zrušení příkazu 031EX 169/15-83,84 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 2100/13 Anna Bariová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 210/13-56 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 385/18 Miloslav Lakatoš Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedneí exekuce-Z pověření 031 EX 385/18-89 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 173/19 Zdeněk Němeček Vyrozumění o zahájení exekuce , návrh, usnesení 031EX 173/19-7,8 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 668/15 Kamil Vlach Usnesení o zastavení exekuce –bez nákladů-pověření 031EX 668/15-90 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 824/10 Anna Bariová Exekuční příkaz ze mzdy 2018+poučení 031EX 824/10-46 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 140/08 Pavel Jošt Exekuční příkaz se srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 140/08-70 28.06.2019 28.07.2019
031 EX 587/11 Jiří Krobot, 12.04.1974 Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 587/11-55 27.06.2019 27.07.2019
Jiří Krobot, 031 EX 14/11 Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 14/11-65 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 1153/15 Jiří Krobot, Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 1153/15-108 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 198/07 Antonín Hnilica Exekuční příka se srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 198/07-74 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 2258/13 Vratislav Blabolil Usnesení o opravě 031 EX 2258/13-62 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 143/11 Jiřina Maturová Exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky 2018 031 EX 143/11-63 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 1870/13 David Miller Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 1870/13-60 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 4513/15 Jan Hovorka Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031EX 4513/15-112 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 451/06 Rudolf Jelínek Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 451/06-123 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 1681/14 David Lokajíček Usnesení o zastavení exekuce 031 EX 1681/14-38 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 273/10 Jan Smékal Usnesení o rozvrhu 031 EX 273/10-358 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 986/17 Patrik Muck Exekuční příkaz srážkamí ze mzdy 2018+poučení 031EX 986/17-76 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 635/11 Serena Holdyová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 635/11-26 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 754/16 Karel Muška Exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky 2018 031 EX 754/16-80 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 12/17 Monika Galeková Potcrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce- z pověření 031 EX 12/17-162 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 730/12 Emil Gabčo Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 730/12-29 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 3139/15 Josef Sedláček. Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 3139/15-79 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 136/19 Milan Macků Vyrozumění , návr-výzva 031EX 136/19-13,32 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 838/09 Josef Sklenář Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 838/09-47 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 838/09 René Bauer Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 838/09-47 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 775/11 Karel Horák Exekuční příkaz se srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 363/12-22 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 442/08 Jaroslav Libenský Exekuční příkaz srážkami z mzdy 2018+poučení 031EX 442/08 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 324/10 Lucie Konôpková Příkaz k úhradě exekuce2018 031 EX 324/10-80 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 512/13 Dušan Žoloch Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031EX512/13-82 27.06.2019 27.07.2019
Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018v 031EX 2097/1 Pavla Bínová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018v 031EX 2097/14-26 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 401/18 Sandra Adámková Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 401/18-113 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 12/07 Antonín Stezka Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 12/07-97 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 95/14 Štefan Kováč Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031EX 95/14-107 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 1156/17 Petr Riedl Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 667/10 František Marčaník Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031EX667/10-208 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 1433/14 Miroslava Haunerová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 1433/14-27 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 248/16 Ladislav Drapák Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018+usnesení 031 EX 248/16-70,71 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 836/17 Martin Fletcher Příkaz k úhradě nákladů exekuce 20118 031 EX 836/17-87 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 1354/16 Ondřej Kamenský. Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 1354/16-121 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 687/18 Dominik Fetr Příkaz k úhradě nákladů exkuce 2018 031EX 687/18-55 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 681/12 Alena Češpivová Potvrzení o zánik pověření exekutora k provedení exek.031 EX 681/12-51 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 868/16 Štefan Kiš Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 868/16-91 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 4169/15 Dagmar Kováčová Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031 EX 4169/15-89 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 512/13 Iveta Vomáčková Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031EX512/13-83 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 836/17 Martin Fletcher Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 836/17-84 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 723/10 Vratislav Měšťák Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí 031 EX 723/10-45 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 2065/14 Michaela Škopová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 2065/14-24 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 904/09 Ilona Kelnerová Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 904/09-45 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 415/16 Jaroslav Svatoň Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 415/16-88 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 524/16 Nikola Grožajová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 524/16-103 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 1442/16 Iva Gabrisová Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 257/18-74 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 843/17 Veronika Annette Choutková Usnesení o zrušení příkazu 031EX 843/17-92 27.06.2019 27.07.2019
031 EX 1130/13 Leona Belejová Exekuční příkaz 031EX 1130/13-40 + poučení 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 17/03 Inkoline s.r.o Žádost o sdělení proč nedochází ke srážkám 031EX 17/03-57 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 12/07 Antonín Stezka Exekuční příkaz z účtu 2018 031 EX 12/07-99 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 487/11 Karel Horák Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 487/11-39 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 1659/04 Ing. Pavel Činčera Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 č,2 031 EX 1659/04-91 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 46/19 Lukáš Kettner Usnesení o zruení příkazu 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 363/13 Kateřina Hulínská Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018 + poučení 031 EX 363/13-55 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 804/10 Kateřina Hulínská Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 804/10-32 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 2408/13 Katarína Lenková Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 2408/13-55 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 1944/13 Zdeněk Müller Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 1944/13-67 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 289/18 Jakub Sklenička Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031EX 289/18-74 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 2410/14 Šárka Málková Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 2410/14-28 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 1025/16 Stanislav Sedlák, Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031 EX1025/16 -92 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 521/10 Miroslav Boďa Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031 EX 521/10-92 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 521/10 Miroslav Boďa Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031 EX 521/10-93 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 655/18 Milan Čureja Usnesení o zastavení exekuce-bez nákladů Pověření 031 EX 655/18-41 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 12/13 Jana Mastníková Příkaz k úhradě nákladů exekuce 031 EX 12/13-49 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 1883/16 Marie Popelková Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031EX1883/16-121 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 942/14 Milan Lukáč Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018 + poučení 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 147/19 Karel Denemark Vyrozumění ,návrh, výzva 031 EX 147/19-16,29 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 490/06 Jiří Mlejnek Exekuční příkaz srážkami ze mzdy 2018+poučení 031 EX 490/06-119 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 920/10 Emil Dlabaja Exekuční příkaz přikázáním jiné pěněžité pohledávky 2018 031 EX 920/10 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 301/17 Lukáš Rajniš Vyrozumění o zahájení exekuce 2018 031EX 211/19-7, Návrh, usensení-8 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 374/06 Jana Šancová Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031 EX 374/06-77 26.06.2019 26.07.2019
031 EX 141/19 Jakub Táborský Vyrozumění 031EX 141/19-14, návrh, výzva -31, exe titul, usnesení-15 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 202/19 Ondřej Konečný Vyrozumění 031EX 202/19-16-16, návrh, výzva-31,PEX-29 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 203/19 Lenka Makulová Vyrozumění 031EX 203/19-15, návrh, vzva-29, PEX-27 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 205/19 Martin Jirkovský Vyrozumění 031EX 205/19-15, návrh, výzva-30, PEX-28 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 980/17 Tomáš Sobol Vyrozumění 031EX 980/17-10 návrh, výzva-68 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 141/19 Jakub Táborský Exekuční příkaz pozastavením ŘP 2018 031EX 141/19-30 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 518/09 Karel Kováč Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 518/09-56 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 908/09 Karel Kováč Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 908/09-32 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 1256/15 Lenka Bláhová Potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce 031EX1256/15 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 276/12 Martina Voborská Usnesení o změně účastníků 031EX 276/12-30 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 1080/18 Patrik Hájek Usnesení o uložení pokuty-zaměstnavatel 031 EX 1080/18-64 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 141/19 Patrik Hájek Usnesení o uložení pokuty-zaměstnavatel 031 EX 1080/18-64 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 915/13 Karel Šiller Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031 EX 915/13-108 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 194/19 Marek Šváb Vyrozumění o zahájení exekuce 2018 031 EX 194/19-6 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 2033/14 Tomáš Burkovec Usnesení o zastavení exekuce-bez nákladu-Pověření 031EX 2033/14-35 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 102/19 Pavel Müller Usnesení o zastavení exekuce-bez nákladů-pověření 031EX 1758/16-123 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 146/19 Ridas Sadauskas Vyrozumění 031EX 102/19-9 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 146/19 Šárka Šimková Vyrozumění 031 EX 146/19-18 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 144/06 Milan Plass Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 031EX 144/06-96 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 2599/14 Martin Kobr Příkaz k úhradě exekuce 2018 + usnesení 031EX 2599/14-41,43 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 244/19 Nezl. Sylvie Němcová Návrh na nařízení exekuce 031 EX 244/19 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 943/10 Martina Voborská Usnesení o změně účastníků 031 EX 943/10-60 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 1015/14 Jiří Waszmuth Oznámení o zahájení insolvenčního řízení 031 EX 1015/14-28 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 1514/15 Jaroslav Hoskovec Příkaz k úhradě nákladů exekuce 2018 +usnesení 031EX 1514/15-96,97 25.06.2019 25.07.2019
031 EX 889/18 Alena Šádová Usnesení o zastavení 031 EX 889/18-67 25.06.2019 25.07.2019

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ