O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Výzvy k vyzvednutí zásilky ...

Výzvy k vyzvednutí zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen a nebylo možné v místě doručování zanechat písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena exekutorovi a uložena v sídle Exekutorského úřadu Mělník, kde si ji můžete vyzvednout. Vezměte si s sebou OP či jiný doklad totožnosti.
V případě, že si písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (od data vyvěšení na úřední desce), považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Sdělení o doručení zásilky
Protože jste nebyl při doručování písemností soudu/soudního exekutora zastižen, byla Vám doručujícím orgánem zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky. Jelikož jste si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl a doručující orgán nemohl zásilku (písmenosti) vhodit do Vámi užívané domovní či jiné  schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorovi. Písemnosti se tak považují  dle § 49 odst. 4 o.s.ř. posledním dnem této lhůty za doručené. Zásilku (písemnosti) je možné si vyzvednou v sídle exekutorského úřadu. S sebou si vezměte OP či jiný doklad totožnosti. 
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 337/20 Zlatka Džudžová Exekuční příkaz 031 EX 337/20-55 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 2077/16 Lucie Bohuslavová Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 2077/16-187 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 12/13 Jana Mastníková Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 12/13-51 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 1710/13 Alena Vávrová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1710/13-86 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 41/07 Ivan Houba Příkaz k úhradě nákladů č.9 031 EX 41/07-108 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 319/20 Jakub Juklíček Vyrozumění 031 EX 319/20-7+návrh+výzva-25+ex.titul 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 1637/16 Jan Doležal Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1637/16-124 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 473/17 Andrea Hubová Exekuční příkaz 031 EX 473/17-144+poučení 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 733/09 Václav Herák Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 733/09-83 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 394/20 Michaela Reicheltová Vyrozumění 031 EX 394/20-5+návrh+ex.titul+usnesení-6 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 340/20 Maxim Taran Vyrozumění 031 EX 340/20-7+návrh+výzva-11+ex.titul 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 246/09 Marcela Hochreiterová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 246/09-61 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 367/12 Iva Svobodová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 367/12-49 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 141/19 Jakub Táborský Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 141/19-111 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 126/16 Stanislav Bohó Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 126/16-136 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 443/05 Michal Hejna Exekuční příkaz 031 EX 443/05-43 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 604/07 Ivan Hozdek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 604/07-46 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 341/20 Adéla Dudyová Vyrozumění 031 EX 341/20-7+návrh+výzva-32+ex.titul 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 1400/15 Jiří Marounek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 1400/15-128 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 40/09 Karol Zahorák Výzva k označení majetku a zastavení 031 EX 40/09-66 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 4210/15 Andrea Křížová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 4210/15-118+usnesení-119,120 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 301/20 Marcela Kuklová Vyrozumění 031 EX 301/20-21+návrh+oprava návrhu+výzva-44+ex.titul 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 409/20 Jakub Šlouf Vyrozumění 031 EX 409/20-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 920/10 Jiří Mlejnek Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 920/10-120+usnesení-122 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 753/09 Václav Folprecht Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 753/09-49 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 198/07 Antonín Hnilica Potvrzení o zániku 031 EX 198/07-91 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 346/20 Štefan Repa Vyrozumění 031 EX 346/20-7+návrh+výzva-26+ex.titul 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 460/10 Jiří Fotr Exekuční příkaz 031 EX 460/10-64+poučení 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 381/20 Petra Gorolová Vyrozumění 031 EX 381/20-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 23.10.2020 22.11.2020
031 EX 293/08 Pavel Pufler Exekuční příkaz 031 EX 293/08-44+poučení 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 232/13 Petra Tomešová Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 232/13-82 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 184/20 Jaroslav Malák Exekuční příkaz 031 EX 184/20-43 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 1173/14 Tereza Malárová Exekuční příkaz 031 EX 1173/14-55+poučení 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 778/12 Jan Juris Příkaz k úhradě nákladů č.4 031 EX 778/12-41 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 380/07 Daniel Soukup Exekuční příkaz 031 EX 380/07-88+poučení 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 1354/16 Ondřej Kamenský Příkaz k úhradě nákladů č.6 031 EX 1354/16-167 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 604/07 Ivan Hozdek Exekuční příkaz 031 EX 604/07-43+poučení 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 731/15 Daniel Soukup Exekuční příkaz 031 EX 731/15-144+poučení 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 802/12 Martin Mareček Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 802/12-32 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 40/09 Zdeněk Pudil Příkaz k úhradě nákladů 031EX 40/09-64 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 2680/14 Renata Pudilová Příkaz k úhradě nákladů 031EX 2680/14-34 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 599/05 Miroslav Joska Exekuční příkaz 031 EX 599/05-77+poučení 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 119/20 Nikola Větrovcová Exekuční příkaz 031 EX 119/20-40+poučení 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 1228/04 Naděžda Postlová Exekuční příkaz 031 EX 1228/04-90+poučení 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 741/11 Daniel Soukup Exekuční příkaz 031 EX 741/11-78+poučení 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 337/20 Emil Džudža Exekuční příkaz 031 EX 337/20-55 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 49/03 Mgr. Petr Kolář Exekuční příkaz 031 EX 49/03-63 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 358/18 Dana Špačková Usnesení o zastavení 031 EX 358/18-143 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 2679/14 Zdeněk Pudil Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2679/14-26 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 785/15 Zdeněk Pudil Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 785/15-130 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 1081/16 Libor Javorský Exekuční příkaz 031 EX 1081/16-153 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 40/09 Karol Zahorák Oznámení o povolení oddlužení 031 EX 40/09-63 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 40/09 Karol Zahorák Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 40/09-64 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 116/04 Radek Giňo Usnesení o příklepu 031 EX 116/04-734 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 116/04 Roman Giňo Usnesení o příklepu 031 EX 116/04-734 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 116/04 Renata Giňová Usnesení o příklepu 031 EX 116/04-734 16.10.2020 15.11.2020
031 EX 3155/15 Zdeněk Novák Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 3155/15-146 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 386/16 Jan Kult Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 386/16-86 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 2856/15 Erik Dlask Exekuční příkaz 031 EX 2856/15-99+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 672/16 Miroslav Telín Usnesení o zastavení 031 EX 672/16-169 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 613/14 Libor Slezák Exekuční příkaz 031 EX 613/14-38+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 918/16 Petra Nohová Exekuční příkaz 031 EX 918/16-109+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 2537/14 Ilona Valentová Exekuční příkaz 031 EX 2537/14-40+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 755/16 Lukáš Halbich Exekuční příkaz 031 EX 755/16-115 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 459/08 Václav Mendl Usnesení o zastavení 031 EX 459/08-55 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 9/17 Martin Mohelník Usnesení o zastavení 031 EX 9/17-165 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 1189/17 Markéta Kačírková Exekuční příkaz 031 EX 1189/17-120+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 858/09 Lukáš Vlach Exekuční příkaz 031 EX 858/09-43+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 968/15 Miroslav Brdek Usnesení o zastavení 031 EX 968/15-177 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 838/17 David Vláčil Exekuční příkaz 031 EX 838/17-142+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 1977/13 Petr Martinec Exekuční příkaz 031 EX 1977/13-615+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 548/18 Ladislava Zárubová Exekuční příkaz 031 EX 548/18-78+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 991/14 Vítězslav Slabý Exekuční příkaz 031 EX 991/14-35+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 375/20 Ladislav Terek Exekuční příkaz 031 EX 375/20-27 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 907/16 Lukáš Holík Exekuční příkaz 031 EX 907/16-98+poučení 01.10.2020 31.10.2020
031 EX 711/16 Klára Žižková Exekuční příkaz 031 EX 711/16-137+poučení 01.10.2020 31.10.2020

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ