O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Nedoručené písemnosti ...

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastižen a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněná ji přijmout, a protože zásilku (písemnost) nebylo možné vložit do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorskému úřadu.
Exekutorský úřad Mělník písemnost vyvěsí na 10 dnů na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Písemnost si můžete vyzvedenou v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský nebo jiný doklad totožnosti.
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 1869/13 Václav Kadlec Exekuční příkaz 031 EX 1869/13-69+poučení 22.03.2019 21.04.2019
031 EX 1690/14 Ing. Jozef Mišík Usnesení o částečném zastavení 031 EX 1690/14-141 22.03.2019 21.04.2019

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ