O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Nedoručené písemnosti ...

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastižen a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněná ji přijmout, a protože zásilku (písemnost) nebylo možné vložit do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorskému úřadu.
Exekutorský úřad Mělník písemnost vyvěsí na 10 dnů na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Písemnost si můžete vyzvedenou v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský nebo jiný doklad totožnosti.
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 1275/15 Vlastimil Urbánek Oznámení 031 EX 1275/15-85 17.05.2019 16.06.2019
031 EX 317/17 Veronika Rybárová Exekuční příkaz 031 EX 317/17-75+poučení 10.05.2019 09.06.2019

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ