O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Nedoručené písemnosti ...

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastižen a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněná ji přijmout, a protože zásilku (písemnost) nebylo možné vložit do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorskému úřadu.
Exekutorský úřad Mělník písemnost vyvěsí na 10 dnů na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Písemnost si můžete vyzvedenou v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský nebo jiný doklad totožnosti.
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 690/16 Jaroslav Zamykal Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 690/16-168 21.02.2020 22.03.2020
031 EX 263/19 František Géczi Vyrozumění 031 EX 263/19-10+návrh+výzva-31+ex.titul+PEX-28 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 5547/15 Andrea Omelková Usnesení o zastavení 031 EX 5547/15-170 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1852/13 Ladislav Kutáč Příkaz k úhradě nákladů č.12 031 EX 1852/13-106 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1686/16 Miroslav Lingeš Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 1686/16-112 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1173/14 Tereza Malárová Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 1173/14-51 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1156/17 Petr Riedl Příkaz k úhradě nákladů č.3 031 EX 1156/17-134+usnesení-133 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1632/14 Ing. Martina Kropáčová Usnesení o určení ceny nemovitostí 031 EX 1632/14-79 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1148/16 Ladislav Eichler Příkaz k úhradě nákladů č.5 031 EX 1148/16-169 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 31/20 René Barvínek Vyrozumění 031 EX 31/20-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1632/14 Jaroslava Křepelková Usnesení o určení ceny nemovitostí 031 EX 1632/14-79 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1245/17 Michal Dvořák Exekuční příkaz 031 EX 1245/17-99+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 923/15 Michal Dvořák Exekuční příkaz 031 EX 923/15-188+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 152/19 Zdeňka Červeňáková Exekuční příkaz 031 EX 152/19-50+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 2487/14 Michal Dvořák Exekuční příkaz 031 EX 2487/14-40+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1632/14 Barbora Mojžíšová Usnesení o určení ceny nemovitostí 031 EX 1632/14-79 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 4302/15 Ing. Ivo Doležal, znalec Oznámení všeobecné 031 EX 4302/15-187 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 5729/15 Otto Šraitr Exekuční příkaz 031 EX 5729/15-104+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1503/16 Miloš Záruba Potvrzení o zániku 031 EX 1503/16-143 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 5697/15 Jan Sládek Potvrzení o zániku 031 EX 5697/15-136 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 2237/13 Ladislav Fotr Usnesení o příklepu 031 EX 2237/13-115 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1632/14 Radek Petrášek Usnesení o určení ceny nemovitostí 031 EX 1632/14-79+znalecký posudek 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1632/14 Josef Novotný Usnesení o určení ceny nemovitostí 031 EX 1632/14-79 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 365/19 Andrea Černíková Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 365/19-40 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 221/19 Ondřej Pelíšek Potvrzení o zániku 031 EX 221/19-74 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1673/16 Iveta Havrdová Potvrzení o zániku 031 EX 1673/16-135 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 87/07 Helena Bystřická Potvrzení o zániku 031 EX 87/07-34 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 193/12 Miroslav Mandík Příkaz k úhradě nákladů č.8 031 EX 193/12 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 527/19 Karel Bursík Vyrozumění 031 EX 527/19-11+návrh+výzva-28+ex.titul+PEX-24 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 193/12 Marie Mandíková Příkaz k úhradě nákladů č.8 031 EX 193/12-55 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 926/09 Martin Náprstek Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 926/09-102 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1263/15 Martin Vitner Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 1263/15-137 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 522/19 Pavel Horák Exekuční příkaz 031 EX 522/19-33+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 515/19 Martin Janda Exekuční příkaz 031 EX 515/19-39 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 2090/15 Pavel Maštera Příkaz k úhradě nákladů č.1 031 EX 2090/15-110 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 519/19 Eva Hedvíková Vyrozumění 031 EX 519/19-7+návrh+výzva-26+ex.titul+PEX-2425+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 5756/15 Jan Čmerda Potvrzení o zániku 031 EX 5756/15-176 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 394/11 František Žigrai Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 394/11-57,58 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 506/19 Robert Radics Vyrozumění 031 EX 506/19-16+návrh+výzva-36+ex.titul+PEX-33+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 523/19 Andrea Kosková Vyrozumění 031 EX 523/19-11+návrh+výzva-27+ex.titul+PEX-23,24+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 526/19 Tomáš Drábek Vyrozumění 031 EX 526/19-11+návrh+výzva-29+exe.titul+PEX-26+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 397/14 Marek Bílý Exekuční příkaz 031 EX 397/14-43+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 627/16 Markéta Šálková Exekuční příkaz 031 EX 627/16-204+poučení 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 136/09 Vojtěch Řezanka Exekuční příkaz 031 EX 136/09-58 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 2000/15 Lukáš Procházka Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 2000/15-93 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1100/12 David Lukášek Potvrzení o zániku 031 EX 1100/12-31 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 431/06 Vlastimil Šimek Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 431/06-308 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 902/12 Irena Cvrčková Oznámení všeobecné 031 EX 902/12-63 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1765/16 Jiřina Hajmacherová Potvrzení o zániku 031 EX 1765/16-115 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 687/18 Dominik Fetr Potvrzení o zániku 031 EX 687/18-91 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 83/19 Jaroslav Schmitt Exekuční příkaz 031 EX 83/19-61 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1846/16 Lukáš Pavelka Potvrzení o zániku 031 EX 1846/16-133 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 1327/17 Radek Šindelář Usnesení o zastavení 031 EX 1327/17-117 14.02.2020 15.03.2020
031 EX 2373/15 Vladimír Batela Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 2373/15-127 14.02.2020 15.03.2020

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ