O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Nedoručené písemnosti ...

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastižen a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněná ji přijmout, a protože zásilku (písemnost) nebylo možné vložit do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, byla zásilka doručujícím orgánem vrácena zpět exekutorskému úřadu.
Exekutorský úřad Mělník písemnost vyvěsí na 10 dnů na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Písemnost si můžete vyzvedenou v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský nebo jiný doklad totožnosti.
Spisová značka Jméno adresáta Popis Datum vyvěšení Datum smazání Soubory
031 EX 4790/15 Jan Wünche Příkaz k úhradě nákladů č. 1 031 EX 4790/15-109 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 294/20 Rudolf Polák Oznámení 031 EX 294/20-37+přílohy 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 136/09 Vojtěch Řezanka Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 136/09-63 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 2124/14 Jan Ryšavý Exekuční příkaz 031 EX 2124/14-80+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 49/03 Marie Bulířová Exekuční příkaz 031 EX 49/03-63+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 183/07 Marie Babická Usnesení o zastavení 031 EX 183/07-91 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 194/06 Lenka Souchová Exekuční příkaz 031 EX 194/06-53+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 1537/14 Vladimíra Blašková Exekuční příkaz 031 EX 1537/14-45+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 1852/13 Ladislav Kutáč Příkaz k úhradě nákladů č. 20 031 EX 1852/13-122 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 713/15 Pavel Horák Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 713/15-115+usnesení-116 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 313/20 Marek Marek Exekuční příkaz 031 EX 313/20-34+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 380/20 Marek Novák Vyrozumění 031 EX 380/20-7+návrh+ex.titul+usnesení-8 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 126/15 Bc. Soňa Kašpárková, Dis Exekuční příkaz 031 EX 126/15-241+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 184/17 Jan Ryšavý Exekuční příkaz 031 EX 184/17-194+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 252/18 Daniel Mazák Exekuční příkaz 031 EX 252/18-117+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 175/20 Dominik Černý Příkaz k úhradě nákladů č. 1 031 EX 175/20-43 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 310/20 Aneta Křížová Vyrozumění 031 EX 310/20-8+návrh+výzva-25+ex.titul 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 358/20 Zast. Zuzana Husárová Vyrozumění 031 EX 358/20-16+návrh+ex.titul+usnesení-17 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 2143/14 Jaroslav Folprecht Příkaz k úhradě nákladů č. 14 031 EX 2143/14-48 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 203/17 Daniel Ištok Příkaz k úhradě nákladů č.2 031 EX 203/17-163 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 360/17 Tomáš Zoubek Exekuční příkaz 031 EX 360/17-136+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 99/14 Vladimír Matlák Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 99/14-40+usnesení-42 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 461/18 Jiří Pollák Exekuční příkaz 031 EX 461/18-118+ poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 40/09 Karol Záhorák Oznámení o zahájení insolvenčního řízení 031 EX 40/09-60 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 271/20 Renata Fialová Exekuční příkaz 031 EX 271/20-30+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 213/18 Gustav Páko Exekuční příkaz 031 EX 213/18-149+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 1445/14 Marcel Kadlec Usnesení o opravě 031 EX 1445/14-39 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 676/17 Martin Hanák Exekuční příkaz 031 EX 676/17-102+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 339/17 Tomáš Bartko Exekuční příkaz 031 EX 339/17-114+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 426/09 Marek Šimonic Příkaz k úhradě nákladů 031 EX426/09-65 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 315/20 Monika Francová Vyrozumění 031 EX 315/20-11+návrh+výzva-20+ex.titul+PEX-19 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 1049/17 Iveta Kinská Exekuční příkaz 031 EX 1049/17-98+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 183/20 Milan Lupták Exekuční příkaz 031 EX 183/20-34+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 2077/16 Lucie Bohuslavová Usnesení o zastavení 031 EX 2077/16-188 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 154/18 Jan Řezník Exekuční příkaz 031 EX 154/18-117,118+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 315/20 Vendula Hemerová Vyrozumění 031 EX 315/20-11+návrh+výzva-20+ex.titul+PEX-19 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 83/17 Jana Václavková Exekuční příkaz 031 EX 83/17-136+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 592/17 Vendula Kováčová Exekuční příkaz 031 EX 592/17-121+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 324/19 Michal Fuksa Exekuční příkaz 031 EX 324/19-59+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 383/19 David Jiráček Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 383/19-75+usnesení-76,77 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 2237/13 Ladislav Fotr Usnesení o zrušení příkazu 031 EX 2237/13-128 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 328/20 Petr Liška Vyrozumění 031 EX 328/20-10+návrh+výzva-31+ex.titul 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 309/20 Ivana Burianová Vyrozumění 031 EX 309/20-11+návrh+výzva-28+ex.titul 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 1558/15 Jiří Klowersa Usnesení o uložení pokuty – zaměstnavatel 031 EX 1558/15-151 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 2347/13 Jan Nový Oznámení 031 EX 2347/13 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 2302/13 Jan Nový Oznámení 031 EX 2302/13 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 2442/13 Jan Nový Oznámení 031 EX 2442/13 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 1461/17 Josef Tancoš Exekuční příkaz 031 EX 1461/17-98+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 1154/17 Andrea Baníková Exekuční příkaz 031 EX 1154/17-137+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 171/18 Petr Formánek Exekuční příkaz 031 EX 171/18-85+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 809/16 Denisa Dorňáková Exekuční příkaz 031 EX 809/16-132+poučení 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 699/15 Stanislav Horváth Příkaz k úhradě nákladů 031 EX 699/15-146 09.10.2020 08.11.2020
031 EX 1291/17 Daniel Ferenc Exekuční příkaz 031 EX 1291/17-107 09.10.2020 08.11.2020

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ