O úřadu
   Úřední deska
   > Usnesení o příklepu
   > Dražby
   > Výzvy k vyzvednutí zásilky
   > Nedoručené písemnosti
   Kontakt
   Úřední deska > Dražby ...

Bližší informace k dražbám Vám rádi poskytneme. Informace na tel. č. 608 956 426.

Všechny vydané dražební vyhlášky jsou vyvěšeny na webových stránkách portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz) a na portálu www.exdrazby.cz.

(c) 2011 - Exekutorský úřad Mělník | Developed & design by TOPLINE.CZ